Nawigacja

Sprawozdania

Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2016 r.

Sprawozdanie jest publikowane na podstawie art. 15b. ust.2 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.).

do góry