Nawigacja

Analizy i opracowania

Rynek transportu kolejowego. Wyniki przewozowe styczeń – kwiecień 2011.

Przewozy pasażerskie styczeń-kwiecień 2011

 

W miesiącach styczeń-kwiecień 2011 roku przewoźnicy pasażerscy przewieźli łącznie 86,534 mln pasażerów, a wykonana praca przewozowa wyniosła 5,53 mld pasażerokilometrów. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano nieznaczny spadek liczby przewiezionych pasażerów o 0,52%, a wykonana przy realizacji tych przewozów praca przewozowa wzrosła o 0,77%. Średnia odległość przewozu 1 pasażera wyniosła 63,9 km, o 0,9 km więcej niż przed rokiem. Biorąc pod uwagę długość uruchamianych tras przewoźnicy wykonali na sieci polskiej infrastruktury kolejowej łącznie 47,793 mln pociągokilometrów, o 1,093 mln mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (-2,24%). Największy spadek przewozów zanotowano w miesiącu kwietniu, kiedy to liczba pasażerów w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku spadła o 2,74%, a wykonana praca przewozowa o 0,26%. Dominującą pozycję na rynku posiadały spółki samorządowe, które przewiozły łącznie 61,519 mln pasażerów, wykonując pracę przewozową na poziomie 2,814 mld pasażerokilometrów. Należy zauważyć, że w porównaniu z rokiem poprzednim spółki te zanotowały spadek liczby przewiezionych pasażerów o 0,57% przy wzroście pracy przewozowej o 1%. Udział spółek samorządowych w rynku wyniósł analogicznie 71,1% i 50,9%.

  Pełna wersja dokumentu

 

Przewozy towarowe styczeń-kwiecień 2011

 

W miesiącach styczeń-kwiecień licencjonowani przewoźnicy rzeczy przetransportowali łącznie 79,597 mln ton towarów, o 8,667 mln więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrost przetransportowanej masy przekroczył 12,2%. Przewoźnicy kolejowi wykonali na sieci infrastruktury 17 088 mln tonokilometrów, co w porównaniu z wykonaną pracą przewozową w okresie styczeń-kwiecień 2010 roku, wynoszącą 14 242 mln tono-km, stanowiło wzrost o blisko 20%. W 2011 roku o 7% wzrosła średnia odległość na jaką transportowano ładunki. W miesiącach styczeń-kwiecień wyniosła 214 km, o 13,9 km więcej niż w analogicznym okresie 2010 roku. Przewoźnicy przy realizacji przewozów wykonali pracę eksploatacyjną równą 25,21 mln pociągokilometrów. W porównaniu z okresem styczeń-kwiecień 2010 roku wykonano o 3,754 mln pockm więcej (wzrost o 17,5%). Największy udział w krajowym rynku przewozów towarowych posiadały spółki Grupy PKP (PKP Cargo i PKP LHS) 57,1% wg przewiezionej masy oraz 70,4% wg wykonanej pracy przewozowej. Wzrost przewozów w Grupie PKP wyniósł odpowiednio 20,6% i 18,9%. Największą dynamikę wzrostową wykonanej pracy przewozowej odnotowano w spółkach: Freightliner PL (85,5%), Rail Polska (63,6%), CTL (51,7%) oraz Lotos Kolej (26,2%). 

  Pełna wersja dokumentu

do góry