Nawigacja

Analizy i opracowania

Rynek transportu kolejowego. Wyniki przewozowe styczeń - listopad 2010.

 

Pobierz pełną wersję dokumentu
 

Przewozy pasażerskie.

Od stycznia do listopada 2010 roku licencjonowani przewoźnicy osób przewieźli 241,1  mln pasażerów, o 20,2 mln mniej niż w roku poprzednim. Spadek przewiezionej liczby pasażerów wyniósł 7,7%. W tym samym okresie przewoźnicy wykonali pracę będącą iloczynem liczby pasażerów i odległości ich przejazdu równą 16 454 mln pasażerokilometrów, spadek o 4,8%. Średnia odległość przejazdu 1 pasażera wyniosła 75,4 km. W listopadzie 2010 roku przewieziono 22,9 mln pasażerów,  1,5% mniej niż w miesiącu poprzednim i wykonano pracę przewozową równą 1 426 mln pasażerokilometrów, spadek o 5,6%. Przewoźnicy, pomimo zmniejszenia popytu w 2010 roku, utrzymali podaż na poziomie z roku 2009. Do listopada uruchomiono 134,5 mln km tras, o 3,2% więcej niż w analogicznym okresie roku 2009

Przewozy w komunikacji regionalnej i międzywojewódzkiej.

Do listopada 2010 roku przewozy pasażerskie realizowało 13 przewoźników, w tym 3 spółki prowadziły działalność przewozową okazjonalnie.Największy udział w rynku mierzony przewiezioną liczbą pasażerów posiadały spółki samorządowe, w tym Przewozy Regionalne 43,5% i  Koleje Mazowieckie 20,4%. Udział PKP Intercity wg powyższego miernika wyniósł niespełna 14,3%. Mierząc wskaźnikiem wykonanej pracy przewozowej największy udział posiadały spółki: PKP Intercity 46,8% oraz Przewozy Regionalne 36,3%.W III kwartałach 2010 roku pociągami międzywojewódzkimi podróżowało 41,2 mln pasażerów, o 0,6% więcej niż w analogicznym okresie 2009. Pociągami regionalnymi przewieziono 153,7 mln pasażerów, 18,5 mln mniej niż w roku poprzednim. Spadek liczby pasażerów
w komunikacji regionalnej przekroczył 10%. Największy udział w przewozach w komunikacji międzywojewódzkiej posiadała spółka PKP Intercity, 67,5%. Należy zaznaczyć, iż udział tej spółki w porównaniu z rokiem 2009, zmniejszył się o 28%. Udział spółki Przewozy Regionalne w tym segmencie rynku wzrósł z 4,5% w III kwartale 2009 do 32,5% na koniec września 2010 roku. W miesiącach styczeń - listopad 2010 roku, średnia liczba pasażerów w pociągu, będąca ilorazem wykonanej pracy przewozowej i pracy eksploatacyjnej, wyniosła 122,2 osób/pociąg, o 10,1 mniej niż w 2009 roku. W tym samym okresie, spółka Przewozy Regionalne zanotowała wzrost średniej liczby pasażerów w pociągu z 84,5 do 87,6, a spółka PKP Intercity zanotowała spadek  z 200 do 174,5 osób/pociąg. Największą średnią liczbę pasażerów podróżujących w pociągu odnotowano w przewozach spółki PKP SKM w Trójmieście, około 230 osób 

Przewozy Rzeczy.

 Od stycznia do listopada 2010 roku licencjonowani przewoźnicy rzeczy przewieźli 238,4 mln ton ładunków, o 16,4 mln więcej niż w roku poprzednim. Wzrost przewiezionej masy ładunków wyniósł 7,4%. Przewoźnicy wykonali pracę przewozową równą 45 360 mln tonokilometrów, o 14% więcej niż w roku 2009. W listopadzie 2010 roku przewieziono 24,1 mln ton ładunków,  2,3% więcej niż w 2009 roku i wykonano pracę przewozową równą 4 516 mln tonokilometrów, wzrost analogicznie o 5,1%. Łącznie do listopada 2010 roku przewoźnicy uruchomili 65,9 mln kilometrów tras, o 7,1 mln więcej niż w roku poprzednim. Wzrost wykonanej pracy eksploatacyjnej wyniósł 12,2%. W dalszym ciągu największy udział na polskim rynku posiadają spółki Grupy PKP, które przetransportowały 117,8 mln ton ładunków, wykonując pracę przewozową równą 31,6 mld tonokilometrów. W porównaniu z miesiącami styczeń - listopad 2009 roku Grupa PKP zanotowała wzrost przewozów analogicznie o 17,2% i 15,3%. Ich udział w rynku na koniec listopada 2010 roku wyniósł: wg przewiezionej masy 49,5%, wg wykonanej pracy przewozowej 69,7%. Średnia odległość przewozu jednej tony ładunku w 2010 roku wyniosła 190,7 km, wzrost w porównaniu z rokiem 2009 o 12,9 km. Średnia wielkość masy transportowanej w jednym składzie pociągu wyniosła 687,5 ton, o 3,1% więcej niż przed rokiem.
 

do góry