Nawigacja

Analizy i opracowania

Rynek transportu kolejowego. Wyniki przewozowe Styczeń - Sierpień 2010.

 

Pobierz pełną wersję dokumentu 

 

Przewozy pasażerskie styczeń-sierpień 2010

 Od stycznia do sierpnia bieżącego roku licencjonowani przewoźnicy osób przewieźli łącznie 173,1  mln pasażerów, o 16,4 mln mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spadek przewiezionej liczby pasażerów wyniósł 8,6%. W tym samym okresie przewoźnicy wykonali pracę będącą iloczynem liczby pasażerów i odległości ich przejazdu równą 12 067 mln pasażerokilometrów, mniej o 5,5%. W sierpniu 2010 przewieziono 21,5 mln pasażerów, o 8,2% mniej niż w sierpniu ubiegłego roku. Wykonano pracę przewozową równą 1 738 mln pasażerokilometrów, spadek o 6%. W okresie wakacyjnym tj. miesiącach lipcu i sierpniu koleją podróżowało 42,4 mln osób, o blisko 10,2% mniej niż przed rokiem. Średnia odległość przewozu 1 pasażera w okresie lipiec-sierpień wyniosła 83,6km, o 0,6km więcej niż w 2009 roku. W 2010 roku koleje będące własnością samorządów, przewiozły 121,9 mln osób, o 3,1% mniej niż przed rokiem. Należy zaznaczyć, iż najwyższy wzrost przewozów pasażerskich koleją zanotowano w aglomeracji warszawskiej oraz województwie mazowieckim. Do sierpnia 2010 roku przewieziono 46,2 mln pasażerów, o 4% więcej niż przed rokiem, i wykonano pracę równą 1 376 mln pasażerokilometrów, wzrost 9,3%.

Przewozy rzeczy styczeń-sierpień 2010

       Od stycznia do sierpnia bieżącego roku licencjonowani przewoźnicy rzeczy przewieźli łącznie 165,8 mln ton ładunków, o 15,5 mln więcej niż w roku ubiegłym. Wzrost przewiezionej masy ładunków wyniósł blisko 10,3%. Przewoźnicy wykonali pracę przewozową równą 31 532 mln tonokilometrów, o 19,1% więcej niż przed rokiem. W sierpniu 2010 roku, w porównaniu z miesiącem poprzednim nastąpił wzrost zarówno masy przetransportowanych ładunków jak i wykonanej pracy przewozowej o ok. 1,5%. W dalszym ciągu ugruntowaną pozycję na polskim rynku posiadają spółki Grupy PKP (PKP Cargo oraz PKP LHS), które przewiozły 81,2 mln ton ładunku wykonując pracę przewozową równą 22,1 mld tonokilometrów, blisko 22% więcej niż przed rokiem. Na koniec sierpnia 2010 roku udział Grupy PKP w rynku transportu kolejowego utrzymał się na podobnym poziomie co w lipcu i wyniósł wg przewiezionej masy 49%, a wg wykonanej pracy przewozowej 70,2%. Przewoźnicy spoza Grupy PKP przetransportowali 84 mln ton ładunków, o 1,9% więcej niż w 2009 roku. W tym samym okresie wykonali pracę przewozową równą 9 391 mln tonokilometrów, wzrost o 17,9%. Średnia odległość przewozu jednej tony ładunku w pierwszych ośmiu miesiącach 2010 roku wyniosła 190,7 km i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrosła o 7,9%.

 

 

 

 

 

 

                                               

do góry