Nawigacja

Analizy i opracowania

Rynek transportu kolejowego. Wyniki przewozowe Styczeń - Lipiec 2010.

 

Pobierz pełną wersję dokumentu

 

Przewozy pasażerskie styczeń-lipiec 2010

 

 W okresie od stycznia do lipca bieżącego roku licencjonowani przewoźnicy osób przewieźli 151,6  mln pasażerów, o 14,7 mln mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W pierwszych siedmiu miesiącach spadek przewiezionej liczby pasażerów wyniósł 8,8%. W tym samym okresie przewoźnicy wykonali pracę, będącą iloczynem liczby pasażerów i odległości ich przejazdu, równą 10 329 mln pasażerokilometrów, mniej o 5,4%.

  Najmniejszy spadek zarówno liczby przewiezionych pasażerów jak i wykonanej pracy odnotowały koleje samorządowe, które przewiozły 107,1 mln osób, o 3,2% pasażerów mniej niż przed rokiem. Spółki te wykonały pracę równą 4 930 mln pasażerokilometrów, wzrost o 14,1%. W miesiącu lipcu przewieziono 20,9 mln pasażerów, o 14,5% mniej niż w lipcu 2009 i 1,5% mniej niż w czerwcu b.r. Wykonano pracę przewozową równą 1 805 pasażerokilometrów, o 11,4% mniej niż przed rokiem. Średnia odległość przewozu 1 pasażera wyniosła 68,1 km, o 2 km więcej niż w miesiącach styczeń-lipiec 2009 roku.

 Największy spadek liczby pasażerów odnotowano w województwie dolnośląskim, gdzie wyniósł blisko 30%. Jedynym województwem, w którym zanotowano wzrost liczby przewiezionych pasażerów było Mazowsze, głównie za sprawą koncentracji przewozów w aglomeracji warszawskiej oraz skutecznym włączeniu kolei do miejskiego systemu transportowego. Łącznie Koleje Mazowieckie, SKM Warszawa oraz WKD przewiozły 40,6 mln pasażerów o 3,8% więcej niż w miesiącach styczeń-lipiec 2009. Po uwzględnieniu korekt wyników przewozowych poszczególnych przewoźników, w I półroczu 2010 przewieźli oni łącznie 130,7 mln pasażerów, to jest o 8,1% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i 7,3% mniej niż w II półroczu 2009. Przewoźnicy wykonali 8 524 mln pasażerokilometrów, o 3,8% mniej niż w roku poprzednim i aż 13,2% mniej niż w II kwartale ubiegłego roku.

 

Przewozy rzeczy styczeń-lipiec 2010

 

W okresie od stycznia do lipca bieżącego roku licencjonowani przewoźnicy rzeczy przewieźli łącznie 143,2 mln ton ładunków, o 13,8 mln więcej niż w roku ubiegłym. W pierwszych siedmiu miesiącach wzrost przewiezionej masy ładunków wyniósł blisko 10,7%. W tym samym okresie przewoźnicy wykonali pracę przewozową na poziomie 27 077 mln tonokilometrów. Jest to wynik o blisko 20% wyższy niż w analogicznym okresie 2009 roku. W pierwszych siedmiu miesiącach   2010 roku dominującą pozycję na polskim rynku utrzymały spółki Grupy PKP, które przewiozły 69,9 mln ton ładunku wykonując pracę przewozową równą 19,1 mld tonokilometrów, 23% więcej niż w roku poprzednim.

 Udział Grupy PKP na koniec lipca 2010 roku wyniósł wg przewiezionej masy 48,4%, w wg wykonanej pracy przewozowej 70,4%. Należy zaznaczyć, iż jest to pierwszy, począwszy od 2003 roku wzrost udziałów w rynku Grupy PKP, kiedy posiadała blisko 96% rynku mierzonego wykonaną pracą przewozową. Przewoźnicy spoza Grupy PKP przetransportowali 73,2 mln ton ładunków, wykonując przy ich przewozie pracę równą 1 209 mln tonokilometrów. Wzrost przewozów w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wyniósł odpowiednio 2,3% i 1,8%. Wśród przewoźników spoza Grupy PKP największy wzrost zanotowała spółka Lotos Kolej, która przewiozła ponad 51% ton ładunków więcej i wykonała pracę o 45% większą niż w roku 2009.

 W lipcu 2010 ogółem wszyscy przewoźnicy realizujący licencjonowane przewozy koleją, przewieźli 3,8% ładunków więcej niż w czerwcu. Wzrost pracy przewozowej wyniósł 4%. Średnia odległość przewozu tony ładunku transportem kolejowym wzrosła o 8,8% i wyniosła 189,1 km. W Grupie PKP średnia odległość przewozu spadła o 0,5 km, i wyniosła 272,6 km. Spółką realizującą przewozy na największe odległości w dalszym ciągu pozostaje Lotos Kolej. Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku wyniosła 390 km. Łączna długość wszystkich uruchomionych przez przewoźników tras wyniosła 39,9 mln kilometrów. W porównaniu z 7 miesiącami 2009 roku, wykonana praca eksploatacyjna w przewozie rzeczy na sieci zarządców wzrosła o ponad 16,5%. W grupie PKP wykonana praca eksploatacyjna wyniosła 29,4 mln kilometrów i wzrosła o 17,3%.

 

 

  

do góry