Nawigacja

Analizy i opracowania

Średnia prędkość handlowa kolejowych przewozów towarowych w Polsce - I półrocze 2012 roku

Średnia prędkość handlowa pociągów towarowych uruchamianych w I półroczu 2012 roku przez licencjonowanych przewoźników kolejowych wyniosła 25,75 km/h. Porównując z latami poprzednimi, uwzględniając przewozy na sieciach wszystkich zarządców infrastruktury, średnia prędkość znacząco się nie zmieniła, w 2010 roku wyniosła 25,63 km/h, w 2011 - 25,58 km/h.

W dalszym ciągu największym mankamentem wpływającym na prędkość przewozów jest stan infrastruktury kolejowej oraz niska przepustowość wynikająca m.in. z zamknięć torowych oraz licznych „wąskich gardeł” – głównie w obrębie Śląska. Należy zaznaczyć, że w 2011 roku ponad 57% masy towarowej nadanej do transportu w Polsce rozpoczynało przewóz w województwie śląskim i dolnośląskim, co ze względu na niskie parametry jakościowe infrastruktury zlokalizowanej w obrębie tych województw wiązało się z licznymi opóźnieniami pociągów towarowych na przybyciu. Punktualność w Polsce w II kwartale 2012 roku wyniosła 49,38%, spadek o 2,37% w porównaniu do I kwartału 2012 roku. Średni czas opóźnień wyniósł 298 minut, w tym 301 minut (pociągi w komunikacji krajowej) i 255 minut (w komunikacji międzynarodowej).

Punktualność przewozów towarowych w 2012 roku – szczegółowe wyniki (link).

Dla porównania średnia prędkość handlowa w przewozach kolejowych w krajach Unii Europejskiej przekraczała poziom 50 km/h. Na sieci francuskiego zarządcy infrastruktury RFF (Réseau Ferré de France), drugiego w Europie pod względem długości zarządzanej infrastruktury liniowej, średnia prędkość pociągów towarowych oscylowała na poziomie 60 km/h, a dla pociągów długodystansowych (przekraczających 700-800 kilometrów długości trasy) wyniosła 65 km/h. 

 

Departament Regulacji Rynku Kolejowego

Wydział Analiz

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 630-18-44, 22 630-18-64

do góry