Nawigacja

Analizy i opracowania

Kolejny rok rekordów na kolei - podsumowanie 2018 r.

W 2018 r. liczba przewiezionych pasażerów przekroczyła 310 milionów. Oznacza to wzrost o 6,7 mln pasażerów w porównaniu z 2017 r. Przewóz towarów był również rekordowy. W 2018 r. koleją przewieziono 250 mln ton towarów. To o 10 mln ton więcej niż rok wcześniej.

W 2018 r. codziennie do pociągów wsiadało średnio 850 tys. osób - o ponad 18,4 tys. więcej niż rok wcześniej. Praca eksploatacyjna przewoźników pasażerskich osiągnęła poziom 165 mln pociągokilometrów, co oznacza wzrost o 2% w stosunku do 2017 r. Pociągi codziennie pokonywały drogę prawie 500 tys. km. Wykonano pracę przewozową na poziomie 21 mld pasażerokilometrów.

- Wzrost liczby pasażerów jest m.in. wynikiem powrotu podróżnych na linie uruchomione po modernizacji oraz lepszej oferty, trafiającej w ich potrzeby  – podsumowuje Ignacy Góra, Prezes UTK. – Dzięki modernizacjom skraca się czas przejazdu. Przewoźnicy inwestują w zakup i modernizację taboru – to również jest ważny czynnik wpływający na wybór kolei jako środka transportu – dodaje.

Przewoźnicy przewieźli ponad 250 mln ton towarów. Daje to wzrost o 4,3% w porównaniu z 2017 r. W przewozach towarowych rok 2018 upłynął przede wszystkim pod znakiem transportu materiałów budowlanych przeznaczonych do realizacji największych inwestycji infrastrukturalnych. Odnotowano również dalszy rozwój połączeń intermodalnych. Przewoźnicy poinformowali o wzroście zarówno w masie towarów, w pracy przewozowej oraz eksploatacyjnej. Jednym z parametrów, który istotnie wzrósł w stosunku do roku ubiegłego była średnia odległość przewozu jednej tony ładunku, z 229 km do 238 km.

- Poprawiający się stan infrastruktury kolejowej powinien wpłynąć na możliwość zapewnienia lepszej oferty przez przewoźników towarowych – mówi Ignacy Góra, Prezes UTK. - To z kolei powinno przyczynić się do wyrównania szans przewoźników drogowych i kolejowych oraz sprzyjać równoważeniu transportu.

Szczegółowe informacje na temat przewozów pasażerskich i towarowych znajdują się w dziale Statystyki, analizy i monitoring rynku.

Dane publikowane przez UTK na koniec stycznia 2019 r. obejmują podstawowe parametry rynku. Szczegółowe statystyki będą sukcesywnie publikowane w pierwszym kwartale 2019 r., natomiast pełne dane zostaną przedstawione w „Sprawozdaniu z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2018 r.”, które ukaże się do końca lipca.

Wzorem lat poprzednich w załączeniu znajdą Państwo krótkie opracowanie Prezesa UTK w którym zawarto podsumowanie rynku kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych w 2018 r. w Polsce.

 

  • Pociąg wjeżdżający na stację. Lokomotywa w barwach narodowych.
    Przewozy pasażerskie w 2018
do góry