Nawigacja

Warszawa

Jeśli posiadasz wyższe wykształcenie, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe oraz specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej działalność Urzędu, zachęcamy do aplikowania na to stanowisko. Będziesz zapewniać wsparcie merytoryczne współpracownikom, przygotowywać opinie, np. w zakresie funkcjonalności nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, dokonywać analiz w zakresie swojej specjalizacji, np. w sprawach zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

W Warszawie poszukujemy ekspertów z zakresu:

bezpieczeństwa transportu kolejowego

ETCS lub GSM-R

oceny zgodności taboru w oparciu o TSI

prowadzenia ruchu kolejowego

tworzenia studiów wykonalności lub projektów kolejowych inwestycji infrastrukturalnych

systemów zarządzania bezpieczeństwem lub utrzymaniem w transporcie kolejowym

zdarzeń kolejowych

systemów sterowania ruchem kolejowym (Warszawa)

rachunkowości lub analiz finansowych

do góry