Nawigacja

Oferty

Urząd Transportu Kolejowego poszukuje ekspertów z zakresu tworzenia studiów wykonalności lub projektów kolejowych inwestycji infrastrukturalnych

Jeśli transport kolejowy to twoja pasja i posiadasz:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia studiów wykonalności  (w zakresie aspektów technicznych) lub projektów funkcjonalno-użytkowych kolejowych inwestycji infrastrukturalnych
 • znajomość właściwych TSI dotyczących podsystemów strukturalnych

 

oraz:

 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office
 • umiejętności analityczne
 • kreatywność oraz umiejętność rozwiązywania niestandardowych problemów

Aby do nas dołączyć prześlij swoją aplikację na adres:

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

Możesz również złożyć ją osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, budynek Gamma, XII piętro, w godzinach 815-1615 lub wysłac na adres email rekrutacja@utk.gov.pl.

Na kopercie lub w tytule maila zamieść informację, że jest to oferta pracy na stanowisku eksperta i podaj nazwę oferty.

Do swojej aplikacji dołącz:

 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 • podpisane własnoręcznie CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających Twoje wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
 • podpisaną własnoręcznie zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Do aplikacji możesz dołączyć również:

 • referencje,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
do góry