Nawigacja

Oferty pracy w służbie cywilnej - Archiwum

Nr oferty Stanowisko Miejscowość Liczba etatów Termin składania dokumentów
54806

inspektor do spraw bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Oddziale Terenowym Urzędu Transportu Kolejowego w Gdańsku

Gdańsk 1 07.10.2019
54712

inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Oddziale Terenowym Urzędu Transportu Kolejowego w Katowicach

Katowice 1 07.10.2019
54711

starszy inspektor do spraw nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych w Oddziale Terenowym Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie

Warszawa 1 07.10.2019
54714

referendarz do spraw interoperacyjności infrastruktury w Wydziale Rynku Infrastruktury Kolejowej w Departamencie Techniki i Wyrobów

Warszawa 1 07.10.2019
54505

inspektor w Wydziale Infrastruktury Informatycznej w Biurze Administracyjno-Informatycznym

Warszawa 1 01.10.2019
54494

referendarz do spraw licencjonowania przewoźników i kosztów dostępu do infrastruktury w Wydziale Licencji i Kosztów Dostępu w Departamencie Regulacji Rynku

Warszawa 1 30.09.2019
54128

główny specjalista w Wydziale Licencji i Kosztów Dostępu w Departamencie Regulacji Rynku

Warszawa 1 23.09.2019
53842

specjalista ds. licencjonowania maszynistów w Wydziale Licencjonowania Maszynistów w Departamencie Presonelu i Przepisów

Warszawa 1 17.09.2019 r.
53832

referendarz ds. interoperacyjności taboru w Wydziale Rynku Pojazdów Kolejowych w Departamencie Techniki i Wyrobów

Warszawa 1 17.09.2019 r.
53799

referendarz ds. regulacji i rozwoju rynku w Wydziale Regulacji i Rozwoju Rynku w Departamencie Regulacji Rynku

Warszawa 1 17.09.2019
53623

specjalista ds. prawnych w Wydziale Obsługi Prawnej i Sądowej w Departamencie Obsługi Prawnej

Warszawa 1 16.09.2019
53526

starszy inspektor ds. nadzoru technicznego i eksploatacji pojazdów kolejowych w Oddziale Terenowym we Wrocławiu

Wrocław 1 16.09.2019
53487

referendarz ds. interoperacyjności infrastruktury w Wydziale Rynku Infrastruktury Kolejowej w Departamencie Techniki i Wyrobów

Warszawa 1 13.09.2019
do góry