Nawigacja

Oferty pracy w służbie cywilnej - Archiwum

Nr oferty Stanowisko Miejscowość Liczba etatów Termin składania dokumentów
41945

specjalista w Wieloosobowym Stanowisku ds. Rozwoju Oferty Pasażerskiej w Departamencie Przewozów Pasażerskich

Warszawa 1 11.02.2019
41790

inspektor do spraw nadzoru technicznego i eksploatacji nawierzchni i podtorza infrastruktury kolejowej w Oddziale Terenowym Urzędu Transportu Kolejowego we Wrocławiu

Wrocław 1 08.02.2019
41784

inspektor do spraw kontroli organizacji i techniki prowadzenia ruchu kolejowego w Oddziale Terenowym Urzędu Transportu Kolejowego we Wrocławiu

Wrocław 1 08.02.2019
41597

referendarz w Wydziale Rynku Infrastruktury Kolejowej w Departamencie Techniki i Wyrobów

Warszawa 1 04.02.2019 r.
41594

inspektor ds. nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych

Oddział Terenowy w Warszawie 2 04.02.2019 r.
41273

starszy specjalista w Wydziale Obsługi Pasażerów i Nadzoru w Departamencie Przewozów Pasażerskich (nabór w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)

Warszawa 1 29.01.2019
41247

starszy inspektor ds. nadzoru technicznego i eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i zasilania elektrotrakcyjnego w Oddziale Terenowym w Poznaniu

Poznań 1 29.01.2019 r.
41165

inspektor ds. kontroli organizacji i techniki prowadzenia ruchu kolejowego w Oddziale Terenowym w Poznaniu

Poznań 1 28.01.2019 r.
41156

inspektor do spraw nadzoru technicznego i eksploatacji nawierzchni i podtorza infrastruktury kolejowej w Oddziale Terenowym Urzędu Transportu Kolejowego w Poznaniu

Poznań 1 28.01.2019
41050

inspektor do spraw bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Oddziale Terenowym Urzędu Transportu Kolejowego w Gdańsku

Gdańsk 1 28.01.2019
40978

podreferendarz do spraw administracyjnych w Oddziale Terenowym Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie

Warszawa 1 25.01.2019
40756

inspektor do spraw bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Oddziale Terenowym Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie

Warszawa 1 21.01.2019
40532

specjalista w Wydziale Obsługi Pasażerów i Nadzoru w Departamencie Przewozów Pasażerskich

Warszawa 1 18.01.2019
do góry