Nawigacja

Oferty pracy w służbie cywilnej - Archiwum

Nr oferty Stanowisko Miejscowość Liczba etatów Termin składania dokumentów
29646

główny specjalista ds. systemów i bezpieczeństwa teleinformatycznego w Wydziale Infrastruktury Informatycznej w Biurze Administracyjno-Informatycznym

Warszawa 1 09.07.2018 r.
29575

główny specjalista do spraw księgowości w Wydziale Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

Warszawa 1 09.07.2018
29437

główny specjalista do spraw Jednostek Oceniających Zgodność w Samodzielnym Stanowisku ds. Jednostek Oceniających Zgodność w Departamencie Techniki i Wyrobów

Warszawa 1 05.07.2018
29334

inspektor ds. bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Oddziale Terenowym UTK w Gdańsku

Gdańsk 1 05.07.2018 r.
29311

inspektor do spraw bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Oddziale Terenowym Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie

Warszawa 1 05.07.2018
29324

inspektor ds. bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Oddziale Terenowym UTK w Gdańsku

Gdańsk 1 02.07.2018 r.
29305

inspektor do spraw bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Oddziale Terenowym Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie

Warszawa 1 02.07.2018
28678

główny specjalista ds. postępowań administracyjnych w Wydziale Postępowań Administracyjnych w Departamencie Planowania i Nadzoru

Warszawa 1 19.06.2018 r.
28665

specjalista do spraw postępowań administracyjnych w Wydziale Postępowań Administracyjnych w Departamencie Planowania i Nadzoru

Warszawa 1 19.06.2018
28573

inspektor do spraw bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Oddziale Terenowym Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie

Warszawa 1 18.06.2018
28556

inspektor ds. bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Oddziale Terenowym UTK w Krakowie

Kraków 1 18.06.2018 r.
28403

główny specjalista w Wieloosobowym Stanowisku ds. Rozwoju Oferty Pasażerskiej w Departamencie Przewozów Pasażerskich

Warszawa 1 18.06.2018
28265

starszy specjalista do spraw zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego

Warszawa 1 15.06.2018 r.
do góry