Nawigacja

Oferty pracy w służbie cywilnej - Archiwum

Nr oferty Stanowisko Miejscowość Liczba etatów Termin składania dokumentów
37041

starszy specjalista w Wieloosobowym Stanowisku - Zespole Rzecznika Praw Pasażera Kolei

Warszawa 1 13.11.2018 r.
37039

podreferendarz w Wydziale Postępowań Administracyjnych w Departamencie Planowania i Nadzoru

Warszawa 1 13.11.2018
37024

specjalista do spraw postępowań administracyjnych w Wydziale Postępowań Administracyjnych w Departamencie Planowania i Nadzoru

Warszawa 1 13.11.2018
37031

starszy specjalista w Wydziale Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

Warszawa 1 13.11.2018 r.
36509

inspektor do spraw edukacji i promocji w Wydziale Edukacji i Promocji w Departamencie Przewozów Pasażerskich

Warszawa 1 02.11.2018
35794

referendarz do spraw prawnych w Wydziale Obsługi Prawnej i Sądowej w Departamencie Obsługi Prawnej

Warszawa 1 02.11.2018
36151

główny specjalista ds. systemów i bezpieczeństwa teleinformatycznego w Wydziale Infrastruktury Informatycznej w Biurze Administracyjno-Informatycznym

Warszawa 1 29.10.2018 r.
35784

referendarz do spraw prawnych w Wydziale Obsługi Prawnej i Sądowej w Departamencie Obsługi Prawnej

Warszawa 1 22.10.2018
35714

referendarz do spraw interoperacyjności infrastruktury w Wydziale Rynku Infrastruktury Kolejowej w Departamencie Techniki i Wyrobów

Warszawa 1 22.10.2018 r.
35725

główny specjalista do spraw kontroli zarządczej, zarządzania kryzysowego i obronności w Wydziale Strategii i Jakości w Biurze Prezesa

Warszawa 1 22.10.2018
35431

starszy specjalista do spraw projektów finansowanych ze środków UE w Wieloosobowym Stanowisku ds. Projektów Unijnych w Biurze Dyrektora Generalnego

Warszawa 1 15.10.2018 r.
35239

inspektor ds. bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Oddziale Terenowym UTK w Gdańsku

Gdańsk 1 15.10.2018 r.
35220

specjalista w Wydziale Licencji i Kosztów Dostępu w Departamencie Regulacji Rynku

Warszawa 1 15.10.2018 r.
35095

inspektor do spraw nadzoru technicznego i eksploatacji pojazdów kolejowych w Oddziale Terenowym Urzędu Transportu Kolejowego w Poznaniu

Poznań 1 12.10.2018
35086

starszy inspektor do spraw nadzoru technicznego i eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i zasilania elektrotrakcyjnego w Oddziale Terenowym Urzędu Transportu Kolejowego w Poznaniu

Poznań 1 12.10.2018
35106

starszy inspektor do spraw nadzoru technicznego i eksploatacji nawierzchni i podtorza infrastruktury kolejowej w Oddziale Terenowym Urzędu Transportu Kolejowego w Poznaniu

Poznań 1 12.10.2018
do góry