Nawigacja

Oferty pracy w służbie cywilnej - Archiwum

Nr oferty Stanowisko Miejscowość Liczba etatów Termin składania dokumentów
176919

inspektor do spraw bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Oddziale Terenowym w Gdańsku

Oddział Terenowy w Gdańsku 2 01.02.2016
176917

inspektor do spraw nadzoru technicznego i eksploatacji pojazdów kolejowych w Oddziale Terenowym w Gdańsku

Oddział Terenowy w Gdańsku 2 01.02.2016
176907

specjalista ds. prawnych w Wydziale Nadzoru w Departamencie Nadzoru

Warszawa 1 01.02.2016 r.
176567

referendarz do spraw analiz w Wydziale Analiz w Departamencie Regulacji Rynku Kolejowego

Warszawa 1 18.01.2016 r.
do góry