Nawigacja

Oferty pracy w służbie cywilnej - Archiwum

Nr oferty Stanowisko Miejscowość Liczba etatów Termin składania dokumentów
172463

referendarz w Wydziale Regulacji w Departamencie Regulacji Rynku Kolejowego

Warszawa 1 01.09.2015 r.
172383

inspektor ds. nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych

Oddział Terenowy w Poznaniu 1 31-08-2015
172298

specjalista w Wydziale Postępowań Administracyjnych i Nadzoru w Departamencie Praw Pasażerów

Warszawa 1 25-08-2015
172090

inspektor do spraw skarg pasażerów w Wydziale Informacji o Prawach Pasażerów w Departamencie Praw Pasażerów

Warszawa 2 21.08.2015
172014

sekretarz w Wieloosobowym Stanowisku ds. Obsługi Prawnej

Warszawa 1 31.08.2015
172005

referendarz do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z dopuszczeniem do eksploatacji pojazdów kolejowych i ich rejestracją w Wydziale Rynku Pojazdów w Departamencie Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności

Warszawa 1 17.08.2015
171910

starszy inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych do spraw kontroli urządzeń automatyki i telekomunikacji przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego

Warszawa 1 19.08.2015
171836

inspektor do spraw bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Oddziale Terenowym w Katowicach

Oddział Terenowy w Katowicach 1 14.08.2015
171828

inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego do spraw bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Oddziale Terenowym w Katowicach

Oddział Terenowy w Katowicach 1 14.08.2015
171817

referendarz do spraw kontroli i audytów w Wydziale Planowania i Koordynacji w Departamencie Nadzoru

Warszawa 1 11.08.2015
do góry