Nawigacja

Oferty pracy w służbie cywilnej - Archiwum

Nr oferty Stanowisko Miejscowość Liczba etatów Termin składania dokumentów
171793

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych - Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Warszawa 0,5 10.08.2015
2439

Szef Służby Cywilnej poszukuje kandydatek/kandydatów na wyższe stanowisko w służbie cywilnej: DYREKTOR GENERALNY URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Warszawa 1 31-08-2015
171732

specjalista do spraw prawnych w Wydziale Nadzoru w Departamencie Nadzoru

Warszawa 2 10.08.2015
171644

inspektor do spraw nadzoru technicznego i eksploatacji pojazdów kolejowych w Oddziale Terenowym we Wrocławiu

Oddział Terenowy we Wrocławiu 1 11.08.2015
171532

podreferendarz do spraw obsługi administracyjnej w Wydziale Logistyki i Zamówień Publicznych w Biurze Administracyjno-Finansowym

Warszawa 1 03.08.2015
171500

starszy inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji pojazdów kolejowych do spraw nadzoru w zakresie pojazdów kolejowych w Oddziale Terenowym w Warszawie

Oddział Terenowy w Warszawie 1 06.08.2015
171473

specjalista do spraw prawnych w Wydziale ds. Świadectw Bezpieczeństwa i Przepisów w Departamencie Bezpieczeństwa Kolejowego

Warszawa 2 03.08.2015
171432

główny specjalista do spraw nadzoru technicznego nad utrzymaniem pojazdów w Wydziale ds. Utrzymania Pojazdów w Departamencie Bezpieczeństwa Kolejowego

Warszawa 1 03.08.2015
171422

dyrektor oddziału terenowego w Oddziale Terenowym w Krakowie

Oddział Terenowy w Krakowie 1 07.08.2015
171384

główny specjalista do spraw systemów i bezpieczeństwa teleinformatycznego w Wieloosobowym Stanowisku ds. IT w Biurze Administracyjno - Finansowym

Warszawa 1 31.07.2015
171333

starszy specjalista do spraw prawnych w Wydziale ds. Systemów Zarządzania i Monitorowania w Departamencie Bezpieczeństwa Kolejowego

Warszawa 1 27.07.2015
171262

inspektor do spraw bezpieczeństwa ruchu kolejowego

Oddział Terenowy w Gdańsku 1 31.07.2015
171241

inspektor do spraw nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych

Oddział Terenowy w Gdańsku 2 31.07.2015
171235

inspektor do spraw nadzoru technicznego i eksploatacji pojazdów kolejowych

Oddział Terenowy w Gdańsku 2 31.07.2015
171184

specjalista w Wydziale ds. Licencjonowania Maszynistów w Departamencie Bezpieczeństwa Kolejowego - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Warszawa 1 20-07-2015
171132

główny specjalista w Wydziale ds. Systemów Zarządzania i Monitorowania w Departamencie Bezpieczeństwa Kolejowego

Warszawa 3 20.07.2015 r.
170887

specjalista w Wydziale Postępowań Administracyjnych i Nadzoru w Departamencie Praw Pasażerów

Warszawa 1 13-07-2015
do góry