Nawigacja

Oferty pracy w służbie cywilnej - Archiwum

Nr oferty Stanowisko Miejscowość Liczba etatów Termin składania dokumentów
170812

podreferendarz w Wydziale Logistyki i Zamówień Publicznych w Biurze Administracyjno-Finansowym

Warszawa 1 10.07.2015 r.
170792

inspektor ds. kontroli urządzeń automatyki i telekomunikacji kolejowej przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego

Oddział Terenowy w Warszawie 1 10-07-2015
170491

specjalista w Wydziale ds. Systemów Zarządzania i Monitorowania w Departamencie Bezpieczeństwa Kolejowego

Warszawa 1 29.06.2015 r.
170408

specjalista w Wydziale Rynku Pojazdów w Departamencie Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności

Warszawa 1 29.06.2015 r.
170231

referendarz w Wydziale Planowania i Koordynacji w Departamencie Nadzoru

Warszawa 1 22-06-2015
170229

starszy inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych

Oddział Terenowy w Warszawie 1 22-06-2015
170098

starszy specjalista w Wydziale ds. Licencjonowania Maszynistów w Departamencie Bezpieczeństwa Kolejowego

Warszawa 1 15-06-2015
170097

specjalista w Wydziale ds. Licencjonowania Maszynistów w Departamencie Bezpieczeństwa Kolejowego

Warszawa 1 15-06-2015
170096

specjalista w Wydziale Nadzoru w Departamencie Nadzoru

Warszawa 1 15-06-2015
170095

starszy inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych

Oddział Terenowy w Warszawie 1 15-06-2015
170094

specjalista w Wydziale Rynku Infrastruktury w Departamencie Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności

Warszawa 1 15-06-2015
170054

inspektor ds. nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych

Oddział Terenowy w Poznaniu 1 15-06-2015
do góry