Nawigacja

Oferty pracy w służbie cywilnej - Archiwum

Nr oferty Stanowisko Miejscowość Liczba etatów Termin składania dokumentów
169098

specjalista w Wydziale Regulacji w Departamencie Regulacji Rynku Kolejowego

Warszawa 1 11-05-2015
169096

specjalista w Wydziale Nadzoru w Departamencie Nadzoru

Warszawa 1 11-05-2015
169093

inspektor ds. bezpieczeństwa ruchu kolejowego

Oddział Terenowy w Katowicach 1 11-05-2015
169089

inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego

Oddział Terenowy w Katowicach 1 11-05-2015
168989

starszy specjalista w Wydziale Finansów w Biurze Administracyjno-Finansowym

Warszawa 1 05.05.2015
168945

sekretarz w Biurze Administracyjno-Finansowym

Warszawa 1 04.05.2015 r.
168918

specjalista w Wydziale Licencjonowania Maszynistów w Departamencie Bezpieczeństwa Kolejowego - nabór na zastepstwo

Warszawa 1 04.05.2015
168936

specjalista w Wydziale Rynku Infrastruktury w Departamencie Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności

Warszawa 2 04-05-2015
168925

Dyrektor Oddziału Terenowego w Krakowie

Oddział Terenowy w Krakowie 1 04-05-2015
168913

starszy inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych w Oddziale Terenowym w Warszawie

Oddział Terenowy w Warszawie 1 04-05-2015
168912

specjalista do spraw prawnych w Wydziale ds. Utrzymania Pojazdów w Departamencie Bezpieczeństwa Kolejowego

Warszawa 1 04.05.2015 r.
168849

specjalista w Wydziale Kosztów i Licencji w Departamencie Regulacji Rynku Kolejowego

Warszawa 1 30-04-2015
168752

starszy specjalista ds. obsługi kadrowej w Wydziale Zasobów Ludzkich w Biurze Administracyjno-Finansowym

Warszawa 1 27.04.2015
168643

specjalista do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z dopuszczeniem do eksploatacji pojazdów kolejowych i ich rejestracją w Wydziale Rynku Pojazdów w Departamencie Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności

Warszawa 2 20.04.2015
168638

specjalista ds. prawnych w Wydziale Nadzoru w Departamencie Nadzoru

Warszawa 3 20.04.2015
168570

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Warszawa 1/2 20.04.2015
do góry