Nawigacja

Oferty pracy w służbie cywilnej - Archiwum

Nr oferty Stanowisko Miejscowość Liczba etatów Termin składania dokumentów
175549

referendarz do spraw licencjonowania transportu kolejowego i kosztów infrastruktury kolejowej w Wydziale Kosztów i Licencji w Departamencie Regulacji Rynku Kolejowego

Warszawa 1 07.12.2015
175476

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych - Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Warszawa 1 04.12.2015
175443

główny specjalista do spraw analiz bezpieczeństwa w Wydziale ds. Systemów Zarządzania i Monitorowania w Departamencie Bezpieczeństwa Kolejowego

Warszawa 1 01.12.2015
175439

główny specjalista do spraw współpracy z Unią Europejską w Wydziale ds. Systemów Zarządzania i Monitorowania w Departamencie Bezpieczeństwa Kolejowego

Warszawa 1 01.12.2015
175438

główny specjalista do spraw obsługi prawnej w Wieloosobowym Stanowisku ds. Obsługi Prawnej

Warszawa 1 01.12.2015
175255

referendarz do spraw prawnych w Wydziale ds. Świadectw Bezpieczeństwa i Przepisów w Departamencie Bezpieczeństwa Kolejowego

Warszawa 1 01.12.2015
175259

specjalista do spraw systemów zarządzania i monitorowania w Wydziale ds. Systemów Zarządzania i Monitorowania w Departamencie Bezpieczeństwa Kolejowego

Warszawa 1 27.11.2015
175247

specjalista do spraw informacji o prawach pasażerów w Wydziale Informacji o Prawach Pasażerów w Departamencie Praw Pasażerów

Warszawa 1 27.11.2015
174921

specjalista do spraw nadzoru nad komisjami kolejowymi w Wydziale Planowania i Koordynacji w Departamencie Nadzoru

Warszawa 1 20.11.2015
174895

inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego do spraw bezpieczeństwa eksploatacji systemu kolejowego oraz nadzoru nad komisjami kolejowymi w Oddziale Terenowym w Poznaniu

Oddział Terenowy w Poznaniu 1 20.11.2015
174893

inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego do spraw bezpieczeństwa eksploatacji systemu kolejowego oraz nadzoru nad komisjami kolejowymi w Oddziale Terenowym we Wrocławiu

Oddział Terenowy we Wrocławiu 1 20.11.2015
174891

inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego do spraw bezpieczeństwa eksploatacji systemu kolejowego oraz nadzoru nad komisjami kolejowymi w Oddziale Terenowym w Gdańsku

Oddział Terenowy w Gdańsku 1 20.11.2015
174890

inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego do spraw bezpieczeństwa eksploatacji systemu kolejowego oraz nadzoru nad komisjami kolejowymi w Oddziale Terenowym w Katowicach

Oddział Terenowy w Katowicach 20.11.2015
174886

inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego do spraw bezpieczeństwa eksploatacji systemu kolejowego oraz nadzoru nad komisjami kolejowymi w Oddziale Terenowym w Krakowie

Oddział Terenowy w Krakowie 1 20.11.2015
174885

inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego do spraw bezpieczeństwa eksploatacji systemu kolejowego oraz nadzoru nad komisjami kolejowymi w Oddziale Terenowym w Lublinie

Oddział Terenowy w Lublinie 1 20.11.2015
174872

inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego do spraw bezpieczeństwa eksploatacji systemu kolejowego oraz nadzoru nad komisjami kolejowymi w Oddziale Terenowym w Warszawie

Warszawa 1 20.11.2015
174835

specjalista do spraw windykacji dochodów Skarbu Państwa pobieranych przez UTK w Wieloosobowym Stanowisku ds. Obsługi Prawnej

Warszawa 1 16.11.2015
174772

starszy specjalista do spraw prawnych w Wieloosobowym Stanowisku ds. Obsługi Prawnej - nabór na zastępstwo

Warszawa 1 13.11.2015
do góry