Nawigacja

Oferty pracy w służbie cywilnej - Archiwum

Nr oferty Stanowisko Miejscowość Liczba etatów Termin składania dokumentów
159629

starszy inspektor ds. bezpieczeństwa ruchu kolejowego

Oddział Terenowy w Warszawie 1 09-05-2014
159465

Starszy specjalista ds. prawnych w Wieloosobowym Stanowisku do spraw Obsługi Prawnej

Warszawa 1 25.04.2014
159291

Starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych koleją w Oddziale Terenowym w Poznaniu

Warszawa 1 22-04-2014
do góry