Nawigacja

Oferty pracy w służbie cywilnej - Archiwum

Nr oferty Stanowisko Miejscowość Liczba etatów Termin składania dokumentów
152064

inspektor do spraw bezpieczeństwa ruchu kolejowego w zakresie kontroli organizacji i techniki prowadzenia ruchu kolejowego

Oddział Terenowy we Wrocławiu 2 11-06-2013
152057

inspektor do spraw nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych w zakresie kontroli urządzeń elektroenergetycznych przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego

Oddział Terenowy we Wrocławiu 1 11-06-2013
151951

specjalista do spraw kontroli w Departamencie Nadzoru

Warszawa 1 07-06-2013
151946

specjalista do spraw planowania, koordynacji i analiz w Departamencie Nadzoru

Warszawa 1 07-06-2013
151944

specjalista do spraw prawnych w Departamencie Nadzoru

Warszawa 1 07-06-2013
151942

starszy specjalista do spraw kontroli i audytów w Departamencie Nadzoru

Warszawa 1 07-06-2013
151941

główny specjalista do spraw bezpieczeństwa kolejowego w Departamencie Nadzoru

Warszawa 1 07-06-2013
151939

główny specjalista do spraw nadzoru w Departamencie Nadzoru

Warszawa 1 07-06-2013
151919

specjalista do spraw skarg pasażerskich w Departamencie Praw Pasażerów

Warszawa 1 04-06-2013
151895

główny specjalista do spraw świadectw bezpieczeństwa w Departamencie Bezpieczeństwa Kolejowego

Warszawa 1 04-06-2013
151907

główny specjalista do spraw systemów urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności kolejowej w Departamencie Bezpieczeństwa Kolejowego

Warszawa 1 04-06-2013
151882

starszy specjalista ds. wydawania zezwoleń technicznych i certyfikacji pojazdów kolejowych

Warszawa 1 03-06-2013
151876

specjalista w Departamencie Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności

Warszawa 1 03-06-2013
151871

sekretarz w Departamencie Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności

Warszawa 1 03-06-2013
151861

specjalista do spraw prawnych w Biurze Prezesa

Warszawa 3 03-06-2013
151815

referendarz w Departamencie Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności

Warszawa 1 03-06-2013
151811

podreferendarz w Wydziale Zezwoleń Technicznych i Certyfikacji w Departamencie Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności

Warszawa 1 03-06-2013
151559

specjalista do spraw analiz i prognoz rynkowych w Departamencie Regulacji Rynku Kolejowego

Warszawa 1 21-05-2013
151492

starszy specjalista do spraw kontroli w Departamencie Nadzoru - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Warszawa 1 17-05-2013
151427

inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych w Oddziale Terenowym we Wrocławiu

Wrocław 1 17-05-013
151438

inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Oddziale Terenowym we Wrocławiu

Wrocław 2 17-05-2013
151413

starszy inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych w Oddziale Terenowym w Katowicach

Oddział Terenowy w Katowicach 1 13-05-2013
do góry