Nawigacja

Oferty pracy w służbie cywilnej - Archiwum

Nr oferty Stanowisko Miejscowość Liczba etatów Termin składania dokumentów
149940

Sekretarz w Departamencie Praw Pasażerów

Warszawa 1 11-03-2013
149902

Specjalista do spraw analiz w Biurze Prezesa

Warszawa 1 11-03-2013
149614

Sekretarz w Biurze Administracyjno-Finansowym

Warszawa 1 25-02-2013
149490

główny specjalista w Wydziale Nadzoru Eksploatacyjnego w Departamencie Bezpieczeństwa Kolejowego

Warszawa 1 20-02-2013
149450

starszy specjalista ds. analiz i prognoz rynkowych w Departamencie Regulacji Rynku Kolejowego

Warszawa 1 28-02-2013
149446

Starszy inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych

Oddział Terenowy w Gdańsku 1 19-02-2013
149427

inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji pojazdów kolejowych

Oddział Terenowy w Krakowie 1 19-02-2013
149248

inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych

Oddział Terenowy w Krakowie 1 19-02-2013
149368

Inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego

Oddział Terenowy w Krakowie 1 19-02-2013
149371

Starszy inspektor kontroli wyrobów kolejowych

Oddział Terenowy w Warszawie 1 19-02-2013
149359

Starszy inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji pojazdów kolejowych

Oddział Terenowy w Warszawie 1 19-02-2013
149353

Starszy inspektor kontroli wyrobów kolejowych

Oddział Terenowy w Warszawie 1 19-02-2013
149351

Starszy inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych

Oddział Terenowy w Warszawie 1 19-02-2013
149320

główny specjalista ds. autoryzacji i certyfikacji bezpieczeństwa w Wydziale Zarządzania Bezpieczeństwem w Departamencie Bezpieczeństwa Kolejowego

Warszawa 1 15-02-2013
149306

Starszy inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego

Oddział Terenowy w Katowicach 1 18-02-2013
149296

Starszy inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych

Oddział Terenowy w Katowicach 1 18-02-2013
149291

Starszy inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji pojazdów kolejowych

Oddział Terenowy w Katowicach 1 18-02-2013
149289

Starszy inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych

Oddział Terenowy w Lublinie 1 18-02-2013
149273

Starszy inspektor kontroli wyrobów kolejowych

Oddział Terenowy w Lublinie 1 18-02-2013
149174

Starszy inspektor do spraw kontroli infrastruktury kolejowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu

Oddział Terenowy w Gdańsku 1 13-02-2013
do góry