Nawigacja

Oferty pracy w służbie cywilnej - Archiwum

Nr oferty Stanowisko Miejscowość Liczba etatów Termin składania dokumentów
125900

główny specjalista ds. nadzoru nad podmiotami rynku transportu kolejowego w Wydziale Regulacji i Dostępu do Infrastruktury w Departamencie Regulacji Transportu Kolejowego

Warszawa 1 13-08-2010
125899

Naczelnik Wydziału Regulacji i Dostępu do Infrastruktury w Departamencie Regulacji Transportu Kolejowego

Warszawa 1 13-08-2010
125833

starszy inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych do spraw elektroenergetyki trakcyjnej w Oddziale Terenowym w Warszawie

Oddział Terenowy w Warszawie 1 11.08.2010
125571

główny specjalista ds. analiz kosztów i systemów księgowych zarządzania infrastrukturą kolejową w Wydziale Ekonomiki Transportu Kolejowego w Departamencie Regulacji Transportu Kolejowego

Warszawa 1 30-07-2010
125332

specjalista ds. praw pasażerów w Wydziale Praw Pasażerów w Departamencie Regulacji Transportu Kolejowego

Warszawa 1 23-07-2010
125330

specjalista ds. skarg pasażerów w Wydziale Praw Pasażerów w Departamencie Regulacji Transportu Kolejowego

Warszawa 1 23-07-2010
125307

starszy inspektor kontroli wyrobów kolejowych ds. koordynacji zespołu ds. zezwoleń i interoperacyjności oraz oceny zgodności w Oddziale Terenowym w Krakowie

Oddział Terenowy w Krakowie 1 26.07.2010
125284

starszy inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego do spraw kontroli urządzeń automatyki i telekomunikacji przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego w Oddziale Terenowym w Krakowie

Oddział Terenowy w Krakowie 1 23.07.2010
125269

główny specjalista w Wydziale ds. Przewozu Koleją Towarów Niebezpiecznych i Ochrony Środowiska w Departamencie Nadzoru Eksploatacyjnego i Bezpieczeństwa Ruchu

Warszawa 1 23.07.2010
do góry