Nawigacja

Oferty pracy w służbie cywilnej - Archiwum

Nr oferty Stanowisko Miejscowość Liczba etatów Termin składania dokumentów
128433

specjalista w Wydziale Licencjonowania Maszynistów w Departamencie Nadzoru Eksploatacyjnego i Bezpieczeństwa Ruchu

Warszawa 2 07.11.2010
128429

podreferendarz w Wydziale Licencjonowania Maszynistów w Departamencie Nadzoru Eksploatacyjnego i Bezpieczeństwa Ruchu

Warszawa 1 07.11.2010
128435

Naczelnik Wydziału Licencjonowania Maszynistów w Departamencie Nadzoru Eksploatacyjnego i Bezpieczeństwa Ruchu

WARSZAWA 1 07-11-2010
128428

główny specjalista w Wydziale Licencjonowania Maszynistów w Departamencie Nadzoru Eksploatacyjnego i Bezpieczeństwa Ruchu

Warszawa 1 07.11.2010
1054

DYREKTOR BIURA PREZESA

WARSZAWA 1 07-11-2010
128417

główny specjalista ds. nadzoru nad dostępem do infrastruktury kolejowej w Wydziale Regulacji i Dostępu do Infrastruktury w Departamencie Regulacji Transportu Kolejowego

WARSZAWA 1 05-11-2010
128414

główny specjalista ds. analityki rynku przewozu osób i dostępu do infrastruktury kolejowej w Wydziale Analiz i Monitoringu Rynku Transportu Kolejowego w Departamencie Regulacji Transportu Kolejowego

WARSZAWA 1 05-11-2010
128412

specjalista ds. kontroli podmiotów rynku w Wydziale Regulacji i Dostępu do Infrastruktury w Departamencie Regulacji Transportu Kolejowego

WARSZAWA 1 05-11-2010
128410

specjalista ds. analiz i prognoz rynkowych w Wydziale Analiz i Monitoringu Rynku Transportu kolejowego w Departamencie Regulacji Transportu Kolejowego

WARSZAWA 1 05-11-2010
128408

główny specjalista ds. nadzoru nad podmiotami rynku transportu kolejowego w Wydziale Regulacji i Dostępu do Infrastruktury w Departamencie Regulacji Transportu Kolejowego

WARSZAWA 1 05-11-2010
128406

starszy specjalista ds. analiz finansowych i kontrolingu w Wydziale Ekonomiki Transportu Kolejowego w Departamencie Regulacji Transportu Kolejowego

WARSZAWA 1 05-11-2010
128405

Naczelnik Wydziału Regulacji i Dostępu do Infrastruktury w Departamencie Regulacji Transportu Kolejowego

WARSZAWA 1 05-11-2010
1049

NABÓR ANULOWANO /DYREKTOR BIURA PREZESA/

1 NABÓR ANULOWANO
128306

NABÓR ANULOWANO /Naczelnik Wydziału Regulacji i Dostępu do Infrastruktury w Departamencie Regulacji Transportu Kolejowego/

1 NABÓR ANULOWANO
128318

NABÓR ANULOWANO /specjalista do spraw kontroli podmiotów rynku w Wydziale Regulacji i Dostępu do Infrastruktury w Departamencie Regulacji Transportu Kolejowego/

1 NABÓR ANULOWANO
128310

NABÓR ANULOWANO /starszy specjalista do spraw analiz finansowych i kontrolingu w Wydziale Ekonomiki Transportu Kolejowego w Departamencie Regulacji Transportu Kolejowego/

1 NABÓR ANULOWANO
128321

NABÓR ANULOWANO /specjalista do spraw analiz i prognoz rynkowych w Wydziale Analiz i Monitoringu Rynku Transportu Kolejowego w Departamencie Regulacji Transportu Kolejowego/

1 NABÓR ANULOWANO
128327

NABÓR ANULOWANO /główny specjalista do spraw nadzoru nad dostępem do infrastruktury kolejowej w Wydziale Regulacji i Dostępu do Infrastruktury w Departamencie Regulacji Transportu Kolejowego/

1 NABÓR ANULOWANO
128314

NABÓR ANULOWANO /główny specjalista ds. nadzoru nad podmiotami rynku transportu kolejowego w Wydziale Regulacji i Dostępu do Infrastruktury w Departamencie Regulacji Transportu Kolejowego/

1 NABÓR ANULOWANO
128320

NABÓR ANULOWANO /główny specjalista ds. analityki rynku przewozu osób i dostępu do infrastruktury kolejowej w Wydziale Analiz i Monitoringu Rynku Transportu Kolejowego w Departamencie Regulacji Transportu Kolejowego/

1 NABÓR ANULOWANO
128042

główny specjalista w Wydziale ds. Przewozu Koleją Towarów Niebezpiecznych i Ochrony Środowiska w Departamencie Nadzoru Eksploatacyjnego i Bezpieczeństwa Ruchu

Warszawa 1 22.10.2010
127935

starszy referent w Oddziale Terenowym w Lublinie

Oddział Terenowy w Lublinie 1 19.10.2010
do góry