Nawigacja

Oferty pracy w służbie cywilnej - Archiwum

Nr oferty Stanowisko Miejscowość Liczba etatów Termin składania dokumentów
101838

specjalista ds. analiz kosztów usług przewozowych w Departamencie Regulacji Transportu Kolejowego

Warszawa 1 10-12-2008
101810

starszy specjalista ds. analiz i prognoz rynkowych w Departamencie Regulacji Transportu Kolejowego

Warszawa 1 10-12-2008
101796

główny specjalista ds. nadzoru nad dostępem do infrastruktury kolejowej w Departamencie Regulacji Transportu Kolejowego

Warszawa 1 10-12-2008
101770

główny specjalista ds. licencjonowania podmiotów rynku transportu kolejowego w Departamencie Regulacji Transportu Kolejowego

Warszawa 1 10-12-2008
101239

księgowy, starszy księgowy lub specjalista w Biurze Administracyjno - Budżetowym

Warszawa 1/2 30-11-2008
100863

główny specjalista w Wydziale Techniczno - Eksploatacyjnym w Departamencie Nadzoru Eksploatacyjnego i Bezpieczeństwa Ruchu

Warszawa 1 25.11.2008
100861

główny specjalista w Wydziale ds. Techniczno - Eksploatacyjnych w Departamencie Nadzoru Eksploatacyjnego i Bezpieczeństwa Ruchu

Warszawa 1 25.11.2008
100858

od starszego specjalisty do głównego specjalisty w Wydziale Techniczno-Eksploatacyjnym w Departamencie Nadzoru Eksploatacyjnego i Bezpieczeństwa Ruchu

Warszawa 1 25.11.2008
100854

sekretarz w Departamencie Nadzoru Eksploatacyjnego i Bezpieczeństwa Ruchu

Warszawa 1 25.11.2008
100370

od starszego specjalisty do głównego specjalisty w Wydziale Finansowym w Biurze Administracyjno - Budżetowym

Warszawa 1 14-11-2008
do góry