Nawigacja

Oferty pracy w służbie cywilnej - Archiwum

Nr oferty Stanowisko Miejscowość Liczba etatów Termin składania dokumentów
100060

sekretarz w Departamencie Regulacji Transportu Kolejowego

Warszawa 1 10-11-2008
100057

od referendarza do specjalisty w Departamencie Regulacji Transportu Kolejowego

Warszawa 1 10-11-2008
99935

specjalista ds. analiz kosztów usług przewozowych w Departamencie Regulacji Transportu Kolejowego

Warszawa 1 07-11-2008
99932

od referendarza do specjalisty ds. zarządzania bazami danych w Departamencie Regulacji Transportu Kolejowego

Warszawa 1 07-11-2008
99926

starszy specjalista ds. analiz i prognoz rynkowych w Departamencie Regulacji Transportu Kolejowego

Warszawa 1 07-11-2008
99919

od starszego specjalisty do głównego specjalisty ds. nadzoru nad dostępem do infrastruktury kolejowej w Departamencie Regulacji Transportu Kolejowego

Warszawa 1 07-11-2008
99914

od starszego specjalisty do głównego specjalisty ds. licencjonowania podmiotów rynku transportu kolejowego w Departamencie Regulacji Transportu Kolejowego

Warszawa 1 07-11-2008
99804

główny specjalista ds. analiz kosztów i systemów księgowych zarządzania infrastrukturą kolejową w Departamencie Regulacji Transportu Kolejowego

Warszawa 1 05-11-2008
99541

główny specjalista ds. analiz kosztów i systemów ksiegowych zarządzania infrastrukturą kolejową w Departamencie Regulacji Transportu Kolejowego

Warszawa 1 31-10-2008
99547

główny specjalista ds. analityki rynku przewozu osób i dostępu w Departamencie Regulacji Transportu Kolejowego

Warszawa 1 31-10-2008
98957

od specjalisty do głównego specjalisty w Wydziale Rejestru Taboru w Departamencie Nadzoru Eksploatacyjnego i Bezpieczeństwa Ruchu

Warszawa 3 24-10-2008
98961

od starszego specjalisty do głównego specjalisty w Wydziale ds. Techniczno - Eksploatacyjnych w Departamencie Nadzoru Eksploatacyjnego i Bezpieczeństwa Ruchu

Warszawa 1 24-10-2008
98966

główny specjalista w Wydziale ds. Techniczno - Eksploatacyjnych w Departamencie Nadzoru Eksploatacyjnego i Bezpieczeństwa Ruchu

Warszawa 1 24-10-2008
98970

główny specjalista w Wydziale ds. Techniczno - Eksploatacyjnych w Departamencie Nadzoru Eksploatacyjnego i Bezpieczeństwa Ruchu

Warszawa 1 24-10-2008
98689

sekretarz w Departamencie Zezwoleń Technicznych i Interoperacyności

Warszawa 1 22-10-2008
do góry