Nawigacja

Oferty pracy w służbie cywilnej

Strona znajduje się w archiwum.

starszy specjalista ds. kontroli wewnętrznej w Biurze Prezesa

Ogłoszenie ponowiono (data publikacji: 03.12.2014 r.) z numerem 165035 (termin składania ofert do dnia 15.12.2014 r.) - oferty, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie nr 164976 będą rozpatrywane razem z ofertami złożonymi w odpowiedzi na ogłoszenie nr 165035.

do góry