Nawigacja

SKPL

SKPL Cargo Sp. z o.o. swoją działalność przewozową w ruchu pasażerskim rozpoczęła na początku 2002 r. w ramach kaliskiego Stowarzyszenia Kolejowych Przewozów Lokalnych na dwóch liniach wąskotorowych. Działalność firmy obejmuje przewóz towarów i osób po wydzielonych sieciach kolei dojazdowych (wąskotorowych) oraz normalnotorowych liniach znaczenia lokalnego.

Dane

SKPL Cargo Sp. z o.o.

Zbiersk Cukrownia 54
62-830 Zbiersk

Obszar działalności przewoźnika

Województwo pomorskie, województwo podkarpackie.

Dostępność biletów

w punktach sprzedaży agencyjnej

Wybrane punkty na terenie województwa pomorskiego i województwa podkarpackiego, np. kioski.

sprzedaż internetowa

www.koleo.pl i www.e-podroznik.pl

sprzedaż przez komórkę

moBiLET

na pokładzie pociągów

brak możliwości płatności kartą

w  przypadku braku biletu obowiązek niezwłocznego zgłoszenia się do konduktora

 

Infolinia i informacja

+48 799 060 001 – informacja dla podróżnych

Formularz kontaktowy przewoźnika znajduje się na stronie: http://shortlines.pl/

Reklamacje i skargi

W przypadku składania reklamacji pamiętaj o zachowaniu biletu!
Przeczytaj, dlaczego należy zatrzymać bilet.

Skargi należy kierować

  • korespondencyjnie na adres pocztowy:
    SKPL Cargo Sp. z o.o.
    Zbiersk Cukrownia 54
    62-830 Zbiersk,
    dołączając oryginał biletu.
  • osobiście w siedzibie SKPL.
do góry