Nawigacja

Polregio

POLREGIO S.A.

Największy przewoźnik kolejowy wykonujący przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej na zlecenie większości samorządów województw. Spółka powstała w 2001 roku. Przewoźnik uruchamia pociągi kategorii REGIO, interREGIO i superREGIO.

Dane

POLREGIO S.A.
ul. Kolejowa 1
01-217 Warszawa

www.polregio.pl

Infolinia i informacja

tel.:  22 474 00 44  - koszt połączenia wg taryfy operatora

Adresy e-mail oraz formularze kontaktowe na stronie internetowej przewoźnika

Obszar działalności przewoźnika

Cały kraj i przewozy w relacjach międzynarodowych w ruchu przygranicznym (różny zakres w poszczególnych województwach)

Dostępność biletów

w kasach biletowych

kasy własne i agencyjne POLREGIO

kasy PKP Intercity, Arriva RP, Kolei Dolnośląskich, Kolei Małopolskich, Kolei Mazowieckich, Kolei Śląskich, Kolei Wielkopolskich, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście  

sprzedaż internetowa

https://bilety.polregio.pl www.bilkom.pl www.koleo.pl www.e-podroznik.pl

 

sprzedaż przez komórkę

aplikacja mobilna POLREGIO, aplikacje: Bilkom, Koleo, SkyCash, e-Podróżnik

na pokładzie pociągów

dostępna jest większość istniejących ofert

możliwość płatności gotówką i kartą

obowiązek wejścia do pociągu pierwszymi drzwiami i zgłoszenia się do konduktora

w automatach biletowych

w stacjonarnych automatach biletowych na wybranych stacjach

w automatach biletowych w wybranych pociągach i województwach

 

Infolinia dla osób z niepełnosprawnością oraz o ograniczonej sprawności ruchowej (zgłoszenia przejazdów):

tel.: 800 022 222

Czynna codziennie w godzinach 7.00 – 23.00.

Kontakt w sprawie organizacji przejazdu osób niepełnosprawnych w poszczególnych regionach

Więcej informacji

Skargi i reklamacje

Informacje na temat składania skarg i reklamacji znajdują się w serwisie internetowym spółki.

W przypadku składania reklamacji pamiętaj o zachowaniu biletu!
Przeczytaj, dlaczego należy zatrzymać bilet

do góry