Nawigacja

Koleje Dolnośląskie

Spółka powstała w grudniu 2007 roku. Właścicielem spółki jest województwo dolnośląskie. Została powołana do życia na mocy uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Dane

Koleje Dolnośląskie S.A.
ul. Kolejowa 2 (dworzec kolejowy Legnica)

59-220 Legnica

tel.: 76 742 11 12
e-mail: informacja@kolejedolnoslaskie.eu

https://www.kolejedolnoslaskie.pl/

Obszar działalności przewoźnika

Województwo dolnośląskie.

Schemat linii

Dostępność biletów

w kasach biletowych

kasy własne

kasy Przewozów Regionalnych

sprzedaż internetowa

https://bilet.kolejedolnoslaskie.eu/

KOLEO

sprzedaż przez komórkę

aplikacja: SkyCash, KOLEO

na pokładzie pociągów

brak możliwości płatności kartą

obowiązek zgłoszenia się do konduktora

w automatach biletowych

automaty biletowe zlokalizowane są na wybranych stacjach oraz w niektórych pociągach

 

Infolinia i informacja

tel.: 76 742 11 12
e-mail: informacja@kolejedolnoslaskie.eu

Więcej informacji

Skargi i reklamacje

W przypadku składania reklamacji pamiętaj o zachowaniu biletu!
Przeczytaj, dlaczego należy zatrzymać bilet.

Reklamacje i skargi można składać w formie pisemnej na adres:

Koleje Dolnośląskie S.A.
ul. Kolejowa 2
59-220 Legnica

e-mail: reklamacje@kolejedolnoslaskie.eu

lub wypełniając formularz reklamacyjny na stronie: https://www.kolejedolnoslaskie.pl/skargi-i-reklamacje/.

  • Pociąg spółki Koleje Dolnośląskie
  • Plakat reklamujący spółkę Koleje Dolnośląskie
  • Plakat reklamujący spółkę Koleje Dolnośląskie
  • Plakat reklamujący spółkę Koleje Dolnośląskie
  • Pociąg spółki Koleje Dolnośląskie
do góry