Nawigacja

Koleje Dolnośląskie

Spółka powstała w grudniu 2007 roku. Właścicielem spółki jest województwo dolnośląskie. Została powołana do życia na mocy uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Dane

Koleje Dolnośląskie S.A.
ul. Kolejowa 2 (dworzec kolejowy Legnica)

59-220 Legnica

tel.: 76 850 65 11

fax: 76 855 33 02 (sekretariat)
godziny pracy biura: 7.30 – 15.30
e-mail: sekretariat@kolejedolnoslaskie.eu

www.kolejedolnoslaskie.eu

Obszar działalności przewoźnika

Województwo dolnośląskie.

Schemat linii

Dostępność biletów

w kasach biletowych

kasy własne

kasy Przewozów Regionalnych

sprzedaż internetowa

https://bilet.kolejedolnoslaskie.eu/

sprzedaż przez komórkę

aplikacja: SkyCash

na pokładzie pociągów

brak możliwości płatności kartą

obowiązek wejścia do pociągu pierwszymi drzwiami i zgłoszenia się do konduktora

w automatach biletowych

automaty biletowe zlokalizowane są na wybranych stacjach oraz w niektórych pociągach

 

Infolinia i informacja

tel.: 76 753 51 22 – informacja telefoniczna dotycząca ofert i połączeń Kolei Dolnośląskich (codziennie: 8:00-20:00)

tel.: 76 753 52 05 – kontakt w razie opóźnienia, odwołania, awarii pociągu

tel. 76 753 51 22 – informacja dla osób niepełnosprawnych

Opłata za minutę połączenia zgodna jest ze stawką operatora.

tel. kom.: 703 302 503 (opłata 2,08 zł/min.)

Więcej informacji

Skargi i reklamacje

W przypadku składania reklamacji pamiętaj o zachowaniu biletu!
Przeczytaj, dlaczego należy zatrzymać bilet.

 

Reklamacje i skargi można składać w formie pisemnej na adres:

Koleje Dolnośląskie S.A.
ul. Kolejowa 2
59-220 Legnica

e-mail: reklamacje@kolejedolnoslaskie.eu

  • Pociąg spółki Koleje Dolnośląskie
  • Plakat reklamujący spółkę Koleje Dolnośląskie
  • Plakat reklamujący spółkę Koleje Dolnośląskie
  • Plakat reklamujący spółkę Koleje Dolnośląskie
  • Pociąg spółki Koleje Dolnośląskie
do góry