Nawigacja

Pomoc w podróży

Masz prawo do pomocy przed podróżą i w jej trakcie

Twoja sprawność ruchowa jest ograniczona? Przysługuje Ci prawo do bezpłatnej pomocy podczas podróży oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu. Pomoc obejmuje także rzetelną informację dotyczącą dostępności taboru kolejowego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w interesującej Cię relacji.

Pamiętaj, aby powiadomić przewoźnika kolejowego lub zarządcę stacji o Twoich potrzebach co najmniej 48 godzin przed odjazdem. Dane teleadresowe znajdują się na stronach internetowych oraz na tablicach ogłoszeń na dworcach.

Jeżeli nie udzielono Ci pomocy lub została ona udzielona niewłaściwie, masz prawo do złożenia reklamacji bezpośrednio do przewoźnika, z którego usług korzystałeś.

Sposób rozpatrzenia Twojej skargi lub reklamacji przez przewoźnika nie jest satysfakcjonujący? Możesz skontaktować się z nami. Tu znajdziesz dane teleadresowe Urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące składania skarg czy reklamacji znajdziesz w zakładce Skargi i reklamacje.

 

Masz prawo do pomocy

 

do góry