Nawigacja

Odszkodowanie

Masz prawo do odszkodowania w przypadku opóźnienia lub odwołania pociągu

Twój pociąg ma ponad 60-minutowe opóźnienie? Możesz uzyskać zadośćuczynienie od spółki kolejowej, z której usług korzystasz.

Jeśli w wyniku opóźnienia, które wynosi ponad 1 godzinę, zrezygnujesz z podróży, masz prawo do:

  • zwrotu kosztu biletu;
  • bezpłatnego przejazdu do miejsca rozpoczęcia podróży w najbliższym możliwym terminie (w razie konieczności);
  • zmiany trasy przejazdu, by dotrzeć do miejsca docelowego w najbliższym możliwym terminie i na porównywalnych warunkach przewozu;
  • dokonania zmiany rezerwacji na późniejszy, bardziej dogodny termin.

W przypadku ponad 60-minutowych opóźnień w przejazdach dalekobieżnych przysługuje Ci rekompensata. Prawo to jest gwarantowane po złożeniu reklamacji bezpośrednio do przewoźnika, z którego usług korzystałeś.

Sposób rozpatrzenia Twojej skargi lub reklamacji przez przewoźnika nie jest satysfakcjonujący? Możesz skontaktować się z nami. Tu znajdziesz dane teleadresowe Urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące składania skarg czy reklamacji znajdziesz w zakładce Skargi i reklamacje.

 

Masz prawo do odszkodowania

do góry