Nawigacja

Przewóz bagażu

Przewóz bagażu

Masz prawo zabrać ze sobą bagaż podręczny. Przed rozpoczęciem podróży należy sprawdzić, co można przewieźć w pociągu, co przewieziemy bezpłatnie, a za co będziemy musieli zapłacić.

Nie możesz przewieźć:

 • rzeczy niebezpiecznych lub mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu,
 • zwłok lub szczątków zwłok ludzkich,
 • innych rzeczy wyłączonych przez przewoźnika (np. w regulaminie przewozu).

Niektórzy przewoźnicy pobierają opłaty za przewóz rzeczy, zwykle ich wysokość jest niezależna od długości trasy.

PKP Intercity

Musisz nabyć dodatkowy bilet na bagaż, jeżeli zamierzasz podróżować pociągiem (TLK, IC, EIC, EIP) z:

 • rzeczami niemieszczącymi się nad i pod zajmowanym miejscem ani w innym miejscu do tego przeznaczonym, oznaczonym odpowiednim piktogramem;
 • niezłożonym wózkiem dziecięcym, jeśli podróżujesz bez dziecka;
 • niezłożonym i nieopakowanym rowerem.

Wagony sypialne oraz z miejscami do leżenia objęte są całkowitym zakazem przewozu rowerów.

POLREGIO

Musisz nabyć dodatkowy bilet na bagaż, jeżeli zamierzasz podróżować pociągiem z więcej niż 3 sztukami bagażu ręcznego.

Opłacie nie podlega przewóz: wózków inwalidzkich i innych, z których korzysta osoba niepełnosprawna lub osoba o ograniczonej sprawności ruchowej; wózków dziecięcych przewożonych przez osobę podróżującą razem z dzieckiem; złożonych rowerów i hulajnóg w pokrowcu oraz rowerów dziecięcych; instrumentów muzycznych oraz sztalug i dużych teczek rysunkowych, które nie utrudniają przejścia i nie przeszkadzają innym podróżnym.

Koleje Mazowieckie

W pociągach Kolei Mazowieckich przewóz bagażu i rowerów (przewóz najwyżej jednego roweru przez jednego podróżnego) jest bezpłatny.

Rzeczy przewożone przez podróżnych nie mogą utrudniać przejazdu innym pasażerom ani powodować niebezpieczeństwa powstania szkód dla ich mienia.

Koleje Dolnośląskie

Podróżny posiadający ważny bilet na przejazd ma prawo do bezpłatnego zabrania ze sobą rzeczy, które nie utrudniają przejścia i nie narażają na szkodę innych pasażerów i ich mienia. Przewożone rzeczy powinny być umieszczone nad i pod miejscem zajmowanym przez pasażera.

Bagaż, którego nie można ulokować zgodnie z tymi zasadami, podlega opłacie. Wyjątkiem są wózki dziecięce przewożone przez osobę jadącą razem z dzieckiem; wózki inwalidzkie, z których korzystają inwalidzi i osoby niepełnosprawne; złożone i opakowane rowery; instrumenty muzyczne; sztalugi i duże teczki rysunkowe. Przewóz tych przedmiotów jest bezpłatny.

Koleje Śląskie

Musisz nabyć dodatkowy bilet na bagaż, jeżeli zamierzasz podróżować pociągiem z:

 • rzeczami niemieszczącymi się nad i pod zajmowanym miejscem;
 • niezłożonym wózkiem dziecięcym;
 • niezłożonym i nieopakowanym rowerem.

Koleje Wielkopolskie

Musisz nabyć dodatkowy bilet na bagaż, jeżeli zamierzasz podróżować pociągiem z więcej niż 3 sztukami bagażu ręcznego.

Opłacie nie podlega przewóz: wózka i foteli inwalidzkich, z których korzystają w czasie podróży inwalidzi, dzieci i młodzież dotknięci inwalidztwem lub osoby niepełnosprawne; wózka dziecięcego przewożonego przez osobę jadącą razem z dzieckiem; złożonego i opakowanego roweru; jednej pary nart; drobnego sprzętu gospodarstwa domowego; instrumentów muzycznych; sztalugi i dużych teczek rysunkowych.

Arriva RP

Podróżny posiadający ważny bilet na przejazd może zabrać ze sobą do wagonu i bezpłatnie przewieźć bagaż ręczny tj. łatwo przenośne przedmioty w liczbie do 3 sztuk (np. walizka, plecak, narty itp.). Nie mogą one utrudniać przejścia ani narażać na szkodę innych pasażerów i ich mienia.

Opłacie nie podlega przewóz: wózka i foteli inwalidzkich, z których korzystają w czasie podróży inwalidzi, dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne; wózka dziecięcego przewożonego przez osobę jadącą razem z dzieckiem; złożonego i opakowanego roweru, jednej pary nart; deski snowboardowej; instrumentów muzycznych; sztalugi i dużych teczek rysunkowych.

PKP SKM w Trójmieście

Bezpłatnie w pociągach PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście można przewieźć:

 •  łatwe do przenoszenia rzeczy w liczbie 3 sztuk, w tym jedną parę nart, hulajnogę w pokrowcu, drobny sprzęt gospodarstwa domowego,
 •  wózek dziecięcy (tylko podczas przejazdu z dzieckiem);
 •  złożony rower w pokrowcu (tj. taki, który posiada techniczną funkcjonalność szybkiego składania go na czas przewozu);
 •  rowerek dziecięcy (dwu- lub trójkołowy); 
 •  rower trójkołowy rehabilitacyjny, przewożony przez osobę niepełnosprawną lub osobę o ograniczonej sprawności ruchowej;
 •  jeden rower (wyłącznie w wagonach Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na trasie Gdańsk Śródmieście – Wejherowo – Gdańsk Śródmieście).

Warszawska Kolej Dojazdowa

Musisz nabyć dodatkowy bilet na bagaż, jeżeli zamierzasz podróżować pociągiem z:

 • rzeczami, których masa przekracza 20 kg (w przypadku dzieci do lat 7 posiadających ważny bilet na przejazd – 10 kg);
 • niezłożonym i nieopakowanym rowerem;
 • niezłożonym wózkiem dziecięcym (z wyjątkiem sytuacji, w których przejazd realizowany jest z dzieckiem do lat 4);
 • telewizorem, komputerem;
 • sprzętem sportowym (kajak składany, żagle łyżwiarskie lub inny sprzęt o podobnych parametrach);
 • składanym wózkiem inwalidzkim;
 • rzeczami gospodarstwa domowego (kuchnia gazowa lub elektryczna, lodówka, zamrażarka, pralka automatyczna lub wirnikowa, dywan);
 • wózkiem lub fotelem na kółkach dla osoby chorej, z silnikiem lub bez;
 • drzwiami lub innymi częściami karoserii samochodu osobowego;
 • silnikiem elektrycznym;
 • piłą motorową itp.

Zamiar odpłatnego przewozu rzeczy musisz zgłosić w kasie biletowej przed rozpoczęciem podróży lub maszyniście– niezwłocznie po wejściu do pociągu.

W weekend (tj. sobotę i niedzielę) oraz święta (tj. dni ustawowo wolne od pracy) możesz zabrać ze sobą i przewieźć bezpłatnie jeden rower.

Szybka Kolej Miejska w Warszawie

W pociągach SKM Warszawa przewóz bagażu i rowerów jest bezpłatny.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Jako bagaż ręczny bez dodatkowych opłat podróżny może przewieść maksymalnie trzy sztuki bagażu ręcznego, tj. rzeczy łatwo przenośne, które mieszczą się nad siedzeniami, pod siedzeniami albo w miejscach wyznaczonych do przewozu większego bagażu oznaczonych za pomocą piktogramów oraz nie utrudniają przejścia i nie narażają na szkodę innych pasażerów lub ich mienia.

Przewóz każdej następnej sztuki bagażu jest odpłatny.

Bez uiszczania dodatkowej opłaty można przewieść również:

 • wózek inwalidzki lub inny wózek, z którego korzysta osoba niepełnosprawna lub o ograniczonej sprawności ruchowej,
 • wózki dziecięce przewożone przez osobę podróżującą wraz z dzieckiem,
 • instrumenty muzyczne oraz sztalugi i duże teczki rysunkowe, które nie utrudniają przejścia innym podróżnym.

Koleje Małopolskie

Podróżny posiadający ważny bilet na przejazd ma prawo zabrać ze sobą i przewieźć bezpłatnie rzeczy, które:

 • nie utrudniają przejścia,
 • nie narażają na szkodę innych pasażerów i ich mienia.

Do rozmieszczenia ww. rzeczy podróżny ma do dyspozycji przestrzeń nad i pod miejscem, które zajmuje. Jeżeli rzeczy zabierane przez podróżnego nie spełniają powyższych warunków, są przewożone odpłatnie.

Opłacie nie podlega:

 • wózek dziecięcy przewożony przez osobę jadącą z dzieckiem,
 • jedna para nart, sanki lub jedna deska snowboardowa,
 • instrumenty muzyczne, sztalugi, duże teczki rysunkowe,
 • złożony rower w pokrowcu oraz rowerek dziecięcy.

Pamiętaj! Za rzeczy, które przewozisz pod własnym nadzorem, przewoźnik kolejowy ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z jego winy. Jeżeli nie dopilnowałeś bagażu, a doszło np. do jego kradzieży, nie otrzymasz od przewoźnika odszkodowania.

Informacje dotyczące aktualnych opłat za przewóz ponadnormatywnego bagażu i rowerów można sprawdzić na stronach internetowych poszczególnych przewoźników.

PRZESYŁKA KONDUKTORSKA

Możesz również skorzystać z usługi „przesyłka konduktorska”. Usługa ta świadczona jest jedynie w pociągach spółki PKP Intercity.

Sprawdź na rozkładzie jazdy, w których pociągach możesz nadać przesyłkę konduktorską. Pociągi te oznaczone są w rozkładach jazdy specjalnym piktogramem (kopertą). Miejsce przyjmowania i wydawania tych przesyłek w pociągu oznaczone jest tablicą „Przesyłki konduktorskie”.

Przesyłka konduktorska musi być oznaczona imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy, adresem (telefonem), odpowiednio nadawcy i odbiorcy oraz nazwą stacji nadania i odbioru, ponadto konieczne jest określenie zawartości przesyłki. Przesyłkę można nadać bezpośrednio u kierownika pociągu lub w punkcie przyjęcia przesyłek konduktorskich (na dużych dworcach kolejowych za dodatkową opłatą). Można również zlecić odebranie przesyłki z pociągu na wybranych stacjach przez pracownika punktu stacjonarnego przesyłek konduktorskich (za dodatkową opłatą). Kierownik pociągu lub konduktor może odmówić przyjęcia przesyłki, jeśli nadawca nie posiada odliczonej należności.

Z przewozu przesyłek konduktorskich wyłączone są: rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić krzywdę osobom lub mieniu, zwłoki lub szczątki zwłok ludzkich, pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, rzeczy szczególnie cenne, przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną, broń palna, żywe zwierzęta, rzeczy, których przewóz jest dozwolony na szczególnych warunkach (bez zachowania tych warunków) oraz rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów.

UWAGA! Wartość przesyłki konduktorskiej nie może przekroczyć 1200 zł. Nie ma możliwości nadania przesyłki konduktorskiej w pociągach EIP (połączenia obsługiwane składami ED250 Pendolino).

Powiązane informacje

do góry