Nawigacja

Osoby z dziećmi i kobiety w ciąży

Kiedy i na jakich warunkach dzieci do lat 4 podróżują za darmo?

Zgodnie z ustawą o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295) dzieci do lat 4 podróżują pociągami bezpłatnie. Warunkiem jest pobranie w kasie (a jeśli jest nieczynna – u konduktora) biletu na dziecko ze zniżką 100%, a w czasie kontroli w pociągu – okazanie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.

W przypadku pobierania biletu na przejazd dziecka u konduktora pracownik drużyny konduktorskiej doliczy obowiązującą w danej spółce opłatę za wydanie biletu w pociągu, jeżeli podróż odbywa się od stacji, na której w momencie wsiadania jest czynna kasa biletowa.

Uwaga – ustawowe sformułowanie "do lat 4" należy rozumieć jako "do ukończenia 4. roku życia", przy czym ukończenie tego wieku oznacza utratę uprawnień do danej ulgi. Zgodnie z art. 112 Kodeksu cywilnego termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia. Tym samym czwarte urodziny dziecka pozbawiają go uprawnień do przejazdów z ulgą 100%. Analogicznie sposób liczenia terminów dotyczy uprawnień do innych ulg uzależnionych od wieku pasażera.

do góry