Nawigacja

Opóźnienie/odwołanie pociągu

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Przyszedłem na stację, kupiłem bilet i dowiedziałem się, że mój pociąg jest opóźniony. Jakie mam wówczas prawa?

Art. 16 Rozporządzenia nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym odnosi się do tego, jak postępować w przypadku opóźnień.

W przypadku, gdy istnieją uzasadnione powody, aby przypuszczać, że opóźnienie przyjazdu do miejsca przeznaczenia przekroczy 60 minut w stosunku do umowy transportu, pasażer otrzymuje natychmiast wybór pomiędzy:

a) zwrotem pełnego kosztu biletu na warunkach, na jakich został opłacony, za część lub części już zrealizowane, jeżeli taka podróż jest już bezcelowa w kontekście pierwotnego planu podróży, wraz z zapewnieniem w odpowiednich przypadkach połączenia powrotnego do miejsca wyjazdu w najbliższym dostępnym terminie; albo
b) kontynuacją lub zmianą trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu do miejsca docelowego w najbliższym dostępnym terminie; albo
c) kontynuacją lub zmianą trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera.

Dla celów dowodowych pasażer powinien uzyskać od kasjera lub konduktora odpowiednie poświadczenie (np. o opóźnieniu pociągu oraz o rezygnacji z przejazdu i realizacji bezpłatnego powrotu do stacji wyjazdu lub przejazdu inną trasą).

do góry