Nawigacja

Dla studenta

Studiuję za granicą. Czy w Polsce mogę odbywać przejazdy na podstawie ulgi studenckiej?

Osoby studiujące za granicą, które mają polskie obywatelstwo bądź prawo stałego pobytu w Polsce i nie ukończyły 26 lat, mogą korzystać w naszym kraju z ustawowej ulgi studenckiej 51 proc. Warunkiem jest okazanie legitymacji ISIC (International Student Identity Card) potwierdzającej naukę na zagranicznej uczelni wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości i wieku osoby uprawnionej.

Uwaga! Dla studentów polskich uczelni ISIC nie stanowi zamiennika legitymacji studenckiej wymaganej do korzystania z ulgi ustawowej w transporcie zbiorowym.

Podstawa prawna: § 8 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 810).

Powiązane informacje

do góry