Nawigacja

Torowisko to nie boisko

Zapraszamy dzieci z klas I-III szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Torowisko to nie boisko”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem konkursu jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wzorców odpowiedzialnego zachowania się na obszarach stacji, przystanków i przejazdów kolejowych. Zachęcamy do nauki poprzez zabawę, wykorzystanie wyobraźni i oryginalnych pomysłów małych twórców.

Aby wziąć udział w konkursie i wygrać nagrodę w postaci bezpiecznej lekcji, należy wykonać pracę plastyczną ilustrującą temat konkursu. Technika wykonania pracy jest dowolna. Spośród nadesłanych prac zostanie wybranych 10 najlepszych.

Zdjęcie pracy należy przesłać na adres: konkurs@utk.gov.pl. Można także przesłać oryginał pracy pocztą do Urzędu Transportu Kolejowego na adres: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs – Torowisko to nie boisko”.  

Prosimy o przesyłanie prac do 13 marca 2017 r. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Ogłoszenie wyników nastąpi 31 marca 2016 r. Prace laureatów konkursu zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku.

do góry