Nawigacja

Wydarzenia

Strona znajduje się w archiwum.

Kolej na dostępność – najnowszy raport Fundacji „Widzialni”

24.04.2015

Dostępność stron internetowych m.in. przewoźników pasażerskich była przedmiotem audytu Fundacji „Widzialni”.

Fundacja „Widzialni” po raz kolejny przeprowadziła badanie dostępności stron internetowych polskich przewoźników kolejowych.

Trzy lata temu żadna z przebadanych stron kolei nie była dostępna dla osób niepełnosprawnych i innych narażonych na wykluczenie cyfrowe. Pomimo tego, że część serwisów internetowych przewoźników/zarządców w dalszym ciągu ma problem ze spełnieniem standardów dostępności, serwisy pasażerskie powoli się zmieniają i stają bardziej przyjazne dla użytkowników.

Osoby niewidome, niedowidzące i głuche oraz eksperci z dziedziny dostępności stron internetowych przebadali osiemnaście serwisów internetowych wiodących polskich przewoźników kolejowych oraz zarządców, a także strony internetowe Urzędu Transportu Kolejowego. Sprawdzano kluczowe elementy takie jak m.in. kontrast serwisu, poprawność linków, formularzy, wyszukiwania połączeń, opis elementów graficznych, poprawność HTML,  poprawność CSS.

Badania rankingowe zostały podzielone na trzy części:

  1. ekspert z dziedziny dostępności serwisów www sprawdził kluczowe elementy serwisu pod względem zgodności z WCAG 2.0;
  2.  (User experience) niepełnosprawni konsultanci dokonali oceny wszystkich badanych podstron oraz wykonali trzy zadania charakterystyczne dla serwisu;
  3.  strony były sprawdzane przez użytkowników, którzy oceniali wybrane elementy serwisu i wykonali serię trzech zadań.

We wszystkich testach wzięły udział osoby o różnym stopniu dysfunkcji wzroku oraz osoby głuche.

Niepełnosprawni konsultanci przeprowadzili zadania polegające na sprawdzeniu rozkładów jazdy, cen biletów, kontaktu z przewoźnikiem. Badane strony okazały się nie spełniać standardów dostępności. Ocenę dobrą otrzymały dwa serwisy, cztery dostateczną, czternaście serwisów otrzymało oceny niedostateczne. Najczęściej popełniane błędy to brak odpowiedników tekstowych, nieopisane linki, pola formularzy i elementy graficzne. Z przebadanych serwisów wiele nie posiadało prawidłowej struktury nagłówków, elementu który ma duży wpływ na komfort nawigowania po stronie www przez osobę niewidomą. Część elementów na stronach przewoźników nie posiadała wystarczającego kontrastu lub w trybie kontrastu tekst w stosunku do tła jest nieprawidłowy, a nawet gorszy niż w trybie zwykłym.

Najbardziej dostępnym serwisem z przebadanych jest strona Urzędu Transportu Kolejowego i Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie, najmniej punktów w badaniu i jednocześnie najmniej dostępnym serwisem jest strona Grupy PKP dobrapodroz.pkp.pl.

Poniżej prezentujemy wyniki audytu stron internetowych przewoźników i zarządców:

Strona www

Część I

Część II

Część II

Suma II + III

SUMA

2014

Różnica

ocena

arriva.pl

7

12

5

17

24

25,8

-1,8

niedostateczna

kolejedolnoslaskie.eu

10

13

5

18

28

28,5

-0,5

niedostateczna

mazowieckie.com.pl

13

15,3

5,3

20,6

33,6

31,7

1,9

dostateczna

kolejeslaskie.com

9

15,3

5,3

20,6

29,6

24,2

5,4

niedostateczna

koleje-wielkopolskie.com.pl

10

12

4,7

16,7

26,7

27,8

-1,1

niedostateczna

intercity.pl

11

10

4

14

25

23,1

1,9

niedostateczna

przewozyregionalne.pl

11

14

5

19

30

27,7

2,3

niedostateczna

skm.pkp.pl

10

14,3

4,7

19

29

30,2

-1,2

niedostateczna

skm.warszawa.pl

18

15,7

5,7

21,4

39,4

32,1

7,3

dobra

wkd.com.pl

18

11,3

5

16,3

34,3

14,9

19,4

dostateczna

pasazer.utk.gov.pl

17

14,3

5

19,3

36,3

37,6

-1,3

dostateczna

utk.gov.pl

17

15

5,3

20,3

37,3

36,6

0,7

dobra

rozklad-pkp.pl

14

13,7

5,3

19

33

24,9

8,1

dostateczna

rozklad.sitkol.pl

7

11

4,3

15,3

22,3

24,2

-1,9

niedostateczna

malopolskiekoleje.pl

7

12,7

5,3

18

25

 

 

niedostateczna

lka.lodzkie.pl

5

13,3

4,3

17,6

22,6

 

 

niedostateczna

twojakolej.pl

7

9

3,3

12,3

19,3

 

 

niedostateczna

pkpsa.pl

8

9,7

4,3

14

22

 

 

niedostateczna

plk-sa.pl

8

9,3

4,3

13,6

21,6

 

 

niedostateczna

dobrapodroz.pkp.pl

7

6,7

3

9,7

16,7

 

 

niedostateczna

 

0 – 31 ocena niedostateczna

32 – 36 ocena dostateczna

37 – 41 ocena dobra

42 – 44 ocena bardzo dobra

Pełen raport z badania dostępny jest na stronie www.widzialni.org.

 

Podstawą badania była metodologia badania dostępności stron www opracowana przez Fundację „Widzialni” oraz Uniwersytet Śląski w oparciu o dokument WCAG w wersji 2.0 opracowany przez międzynarodowe Konsorcjum W3C. Dokument rekomendowany przez Europejską Agendę Cyfrową oraz Rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności jest zbiorem wytycznych dla twórców stron internetowych. Zastosowanie rekomendacji gwarantuje dostępność serwisu dla maksymalnie dużej liczby użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami motorycznymi i sensorycznymi. Został uznany i zaakceptowany przez wiele krajów Unii Europejskiej i włączony jako dokument normatywny lub stanowiący podstawę rozwiązań legislacyjnych w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w odniesieniu do serwisów www.

podstawy dostępnej strony www

 

Natomiast pod poniższym linkiem znajdują się przykłady opracowane przez Fundację Widzialni, w jaki sposób błędy utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z danej strony osobom z niepełnosprawnościami: „7 grzechów głównych dostępności”

 

Jednocześnie polecamy i zachęcamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie Polskiej Akademii Dostępności.

Polska Akademia Dostępności to projekt adresowany do  podmiotów publicznych, instytucji, organizacji, biznesu i osób prywatnych promujący dostępność stron internetowych w Polsce.

PAD to między innymi portal internetowy, gdzie bezpłatnie można  pobrać gotowe, w pełni dostępne szablony stron internetowych a także zdobyć wiedzę z dziedziny dostępności.  Projekt  realizowany jest przez częstochowską Fundację „Widzialni”, dofinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Dzięki Polskiej Akademii Dostępności, Fundacja „Widzialni” wraz z MAiC wspiera instytucje państwowe, sektor prywatny a także wszystkie osoby chcące skorzystać z jej oferty, dostarczając gotowe narzędzia i rozwiązania: w serwisie PAD udostępniono 180 wzorców pakietów stron www wraz z systemem zarządzania treścią (CMS) do bezpłatnego pobrania, samodzielnego wdrożenia oraz administrowania, w pakietach:  strona BIP, strona internetowa z funkcjonalnością BIP i portal www. Wszystkie udostępnione pakiety - strony, wraz z panelami zarządzania treścią (CMS), spełniają kryteria  WCAG 2.0 na poziomie AA.

Na stronach Polskiej Akademii Dostępności zamieszczono także kursy e-learningowe dotyczące dostępności, tworzenia i redagowania dostępną treścią a także samouczki dotyczące obsługi paneli CMS. Umieszczone są także opisy technologii asystujących, jakich używają na co dzień osoby z niepełnosprawnością, narażone na wykluczenie cyfrowe oraz  przydatne narzędzia do badania dostępności serwisów i publikacje związane z tematyką dostępności. Wszelkie materiały umieszczone na stronach Polskiej Akademii Dostępności są całkowicie darmowe.

Serwis Polskiej Akademii Dostępności został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia przez jak najszerszą grupę użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności.

 

Oficjalna strona Polskiej Akademii Dostępności- www.pad.widzialni.org

Oficjalna strona platformy e-learningowej Polskiej Akademii Dostępności - www.platforma.widzialni.org

do góry