Nawigacja

Rejestr Parametrów Ryzyka Podmiotów

Z powodu konieczności dostosowania aplikacji Rejestr parametrów ryzyka podmiotów do obowiązujących przepisów ustawy o transporcie kolejowym, od 1 lutego 2017 r. obowiązek kwartalnego raportowania danych przy pomocy RPRP został zawieszony do odwołania.

IV kwartał 2016 r. jest ostatnim okresem, za który należy złożyć sprawozdanie. Termin złożenia sprawozdania minął 30 stycznia 2017 r.

do góry