Nawigacja

Zalecenia bezpieczeństwa

Zalecenia bezpieczeństwa (inaczej rekomendacje bezpieczeństwa), to jeden ze środków służących stałemu podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego,  w oparciu o wnioski wyciągane z wypadków i incydentów, które miały miejsce na krajowej lub europejskiej sieci kolejowej.

Zalecenia bezpieczeństwa wydawane są przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK), który pełni w warunkach polskich rolę krajowego organu dochodzeniowego (NIB), w świetle przepisów dyrektywy 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych.

W przypadku certyfikowanych przewoźników kolejowych i autoryzowanych zarządców infrastruktury kolejowej, procedury zapewniające, że zalecenia organu dochodzeniowego traktowane są we właściwy sposób, stanowią element przyjętych przez te podmioty systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS), zgodnie z kryterium Q2 rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1158/2010 i rozporządzenia nr 1169/2010, w sprawie wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie oceny zgodności.

Prezes UTK realizując zadania Krajowej Władzy Bezpieczeństwa, prowadzi stały nadzór nad efektywnością systemów zarządzania bezpieczeństwem przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury kolejowej. Jednym z elementów każdego systemu zarządzania bezpieczeństwem są procedury zapewniające, że zalecenia organu dochodzeniowego są traktowane przez zobowiązane podmioty we właściwy sposób. Prowadzone przez Prezesa UTK działania nadzorcze nad właściwymi systemami zarządzania obejmują zatem również proces stałego monitorowania sposobu wdrażania przez zobowiązane podmioty zaleceń w zakresie bezpieczeństwa.

Pliki do pobrania

do góry