Nawigacja

Opracowania dotyczące bezpieczeństwa

Efektem stałego monitorowania poziomu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa kolejowych oraz poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego jako całości, w tym w szczególności analizowania zdarzeń kolejowych oraz informacji pochodzących z raportów rocznych, przedkładanych przez zobowiązane podmioty Prezesowi UTK, są okresowe opracowania adresowane do ministra właściwego w sprawach transportu (ocena bezpieczeństwa) oraz Europejskiej Agencji Kolejowej (raport bezpieczeństwa). Opracowania roczne, uzupełniane są okresowymi (najczęściej kwartalnymi) informacjami tematycznymi lub przekrojowymi, opracowywanymi przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego

Dokument opracowywany w oparciu o wymagania przepisów prawa krajowego. W części dotyczącej bezpieczeństwa zawiera informacje o podstawowych uwarunkowaniach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem sektora kolejowego oraz analizy dotyczące zdarzeń kolejowych, zaistniałych w okresie sprawozdawczym. Dokument stanowi wersję skróconą opracowania kierowanego do ministra właściwego w sprawach transportu. W części dotyczącej bezpieczeństwa, Ocena zawiera analizy dotyczące zdarzeń kolejowych, które miały miejsce w okresie sprawozdawczym. Ponadto zawarto informacje o podstawowych uwarunkowaniach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem sektora kolejowego. Podsumowana została również kwestia poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego w Europie oraz nadzoru, realizowanego przez Prezesa UTK.  

Opracowania "Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczęństwa ruchu kolejowego" znajdują się tutaj.

Raport w sprawie bezpieczeństwa

Dokument opracowywany corocznie przez wszystkie krajowe władze bezpieczeństwa w oparciu o jednolity wzór opracowany na poziomie Europejskiej Agencji Kolejowej. Dane statystycznie ujęte w dokumencie odwołują się do europejskiej siatki pojęciowej i nie uwzględniają wszystkich zdarzeń jakie miały miejsce na krajowej sieci kolejowej, a jedynie znaczące wypadki oraz poważne wypadki. Forma oraz układ dokumentu ukierunkowane są na umożliwienie porównywania poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego miedzy różnymi państwami członkowskimi.

Opracowania "Raport w sprawie bezpieczeństwa" znajdują się tutaj.

 

 

 

do góry