Nawigacja

Alerty bezpieczeństwa

Alert bezpieczeństwa (safety alert) jest narzędziem służącym wymianie informacji na temat zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa systemu kolejowego zaistniałych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i Norwegii.

Jeśli Krajowa Władza Bezpieczeństwa (NSA) lub Krajowy Organ Dochodzeniowy (NIB) w danym państwie uzna, że zdarzenie, które miało miejsce w ramach systemu kolejowego tego państwa, może mieć wpływ na bezpieczeństwo systemu kolejowego w innym państwie, publikuje alert bezpieczeństwa w ramach Systemu Informacji Bezpieczeństwa (SIS) zarządzanego przez Europejską Agencję Kolejową.

NSA czy NIB publikując alert bezpieczeństwa w systemie SIS ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść alertu i umieszczone w nim informacje. Europejska Agencja Kolejowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, które zostały zawarte w alercie bezpieczeństwa. Alert bezpieczeństwa nie jest także wyrazem stanowiska czy opinii Europejskiej Agencji Kolejowej.

Do systemu SIS mają dostęp wszystkie NSA i NIB w państwach członkowskich UE oraz Norwegii. Po otrzymaniu alertu bezpieczeństwa z innego państwa, podmioty te oceniają czy dany alert bezpieczeństwa może mieć wpływ na krajowy system kolejowy i jeśli to konieczne podejmują dalsze kroki w tym zakresie.

W celu zapewnienia szybkiego i efektywnego dostępu do informacji zawartych w alertach bezpieczeństwa, umożliwiającego podmiotom sektora kolejowego przeprowadzanie oceny ryzyka związanego z sytuacją lub zdarzeniem opisanym w alercie, UTK podjął decyzję o udostępnianiu treści alertów bezpieczeństwa w ramach własnej witryny internetowej.

Jednocześnie, w sytuacji gdy w ocenie UTK, informacje zawarte w alercie mogą mieć szczególne znaczenie dla określonych podmiotów krajowego sektora kolejowego, UTK będzie kontaktował się z nimi indywidualnie, w szczególności w sytuacji, gdy niezbędne będzie podjęcie dodatkowych działań lub środków zaradczych.  

Podmioty rynku kolejowego po powzięciu informacji o alercie bezpieczeństwa, powinny dokonać analizy czy dany alert może mieć wpływ na prowadzoną przez nie działalność oraz ocenić potencjalne ryzyko wystąpienia opisanego zdarzenia.

Alerty bezpieczeństwa publikowane będą w języku angielskim. W celu zapewnienia możliwie szerokiego dostępu do informacji zawartych w alertach UTK planuje jednak załączać przynajmniej wyciąg z alertu w tłumaczeniu na język polski. Należy jednak wziąć pod uwagę, że tłumaczenie na język polski będzie miało charakter wyłącznie roboczy, a w przypadku wątpliwości będzie decydować treść alertu bezpieczeństwa w wersji angielskiej.

Alerty

do góry