Nawigacja

Zarządzanie modyfikacjami

Zagadnienia związane z zarządzaniem modyfikacjami pojazdów kolejowych opracowane zostały w ramach poradnika dotyczącego zarządzania konfiguracją.

Poradnik skierowany jest przede wszystkim do podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM). Zawiera on jednak informacje istotne także dla dysponentów pojazdów kolejowych.
Zarządzanie konfiguracją oznacza systemowy proces organizacyjny, techniczny i administracyjny obejmujący cały cykl życia pojazdu, który jest realizowany w celu zapewnienia i utrzymania spójności dokumentacji oraz identyfikowalności zmian celem zapewnienia:
a) zgodności ze stosownymi przepisami prawa Unii Europejskiej i przepisami krajowymi;
b) kontroli nad zmianami i ich udokumentowaniem w dokumentacjach technicznych lub w dokumentacji towarzyszącej wydanemu zezwoleniu;
c) aktualności i dokładności przechowywanych informacji i danych;
d) by właściwe strony otrzymywały, w stosownych przypadkach, powiadomienia o zmianach.

W przewodniku przedstawione zostały wytyczne dotyczące zarządzania konfiguracją pojazdów prowadzaną przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (ECM) zarówno w ramach czynności utrzymaniowych, jak i w przypadku przeprowadzania czynności wykraczających poza czynności utrzymaniowe, czyli wprowadzania zmian w pojeździe. Wskazane w nim zasady mają zastosowanie niezależnie od tego, czy pojazd został dopuszczony do eksploatacji na podstawie zezwolenia czy świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu.

Poradnik dostępny jest tutaj

do góry