Nawigacja

Zarządzanie modyfikacjami

Wybierz Strony

I. Proces zarządzania modyfikacjami

Podmiot wprowadzający modyfikacje w pojeździe kolejowym dopuszczonym do eksploatacji jest zobowiązany do ich przeanalizowania i zaszeregowania do jednej z czterech kategorii:

  1. „wymiana w ramach utrzymania” i inne zmiany, które nie wiążą się z odstępstwem od dokumentacji technicznej pojazdu;
  2. zmiany wiążące się z odstępstwem od dokumentacji technicznej pojazdu;
  3. wszelkie inne prace modyfikacyjne, w tym odnowienie lub modernizacja, która nie wymaga nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji za zgodą Prezesa UTK;
  4. modernizacja, która wymaga nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji.

Decyzje podjęte przez podmiot wprowadzający modyfikacje, dotyczące zmian pojazdu, które oparte są na czterech wymienionych powyżej kategoriach, muszą być niezależne od decyzji dotyczącej istotności danej zmiany, jeżeli chodzi o wspólne metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka dla systemu kolejowego, która ma być dokonana przez przewoźnika kolejowego wprowadzającego zmianę w swojej części systemu. Innymi słowy, podmiot wprowadzający modyfikacje w pojeździe, oceniając te modyfikacje, kwalifikuje modyfikację do jednej z powyższych kategorii, biorąc pod uwagę dwa zasadnicze kryteria:

  • odstępstwo od dokumentacji technicznej pojazdu

oraz

  • wpływ na zasadnicze cechy konstrukcyjne pojazdu.

Modyfikacje należy zawsze analizować poprzez odniesienie do pojazdu w chwili dopuszczenia do eksploatacji, gdyż kumulacja nieznacznych zmian może doprowadzić do większej modyfikacji. Równocześnie należy zaznaczyć, że dokonując modyfikacji w pojeździe dopuszczonym do eksploatacji, należy stosować wymagania określone w aktualnie obowiązujących TSI w odniesieniu do części modyfikowanej oraz jej interfejsów z częściami niemodyfikowanymi. Zakres stosowania poszczególnych TSI został określony w tych specyfikacjach, tak jak to wskazano w punkcie IV opracowania.

Zmiany wymagające działań podmiotu wprowadzającego modyfikację należą do kategorii 2-4. Kategoria 2 wiąże się z odstępstwem od dokumentacji technicznej pojazdu, które nie wpływa na zasadnicze cechy konstrukcyjne pojazdu, zaś kategorie 3 i 4 to wszelkie zmiany mające wpływ na zasadnicze cechy konstrukcyjne pojazdu. Dalej, większe prace modyfikacyjne wykonywane w pojeździe, poprawiające jego całkowite osiągi, będą stanowiły modernizację, natomiast zmiany niepoprawiające tych osiągów należy traktować jako odnowienie (art. 4 pkt 43 i 44 ustawy o transporcie kolejowym).

W konsekwencji, jeżeli zmiana wiąże się z odstępstwem od dokumentacji technicznej, lecz nie wpływa na zasadnicze cechy konstrukcyjne pojazdu (kategoria 2), wprowadzający modyfikację powinien dokonać aktualizacji dokumentacji technicznej zgodnie ze wskazaniami przytoczonymi w punkcie II niniejszego opracowania. Jeżeli jednak zmiana wpływa na zasadnicze cechy konstrukcyjne pojazdu (kategoria 3 lub 4), wprowadzający modyfikację powinien dokonać aktualizacji dokumentacji technicznej (punkt II opracowania) oraz postępować zgodnie z zaleceniami wskazanymi w punkcie III opracowania, w celu oceny zasadności uzyskania nowego zezwolenia wydawanego przez Prezesa UTK.

Powyższe zależności opisane zostały na poniższych diagramach:

LEGENDA:

1. „wymiana w ramach utrzymania” i inne zmiany, które nie wiążą się z odstępstwem od dokumentacji technicznej pojazdu;

2. zmiany wiążące się z odstępstwem od dokumentacji technicznej pojazdu;

3. wszelkie inne prace modyfikacyjne, w tym odnowienie lub modernizacja, która nie wymaga nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji za zgodą Prezesa UTK;

4. modernizacja, która wymaga nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji.

 

 

do góry