Nawigacja

RINF

W celu sprawnego przekazywania danych dotyczących polskiej infrastruktury kolejowej przygotowane zostało dedykowane narzędzie informatyczne - aplikacja RINF-PL. Zarządcy infrastruktury oraz użytkownicy bocznic są zobligowani do przekazywania danych rejestrowych poprzez aplikację zgodnie z harmonogramem określonym w Decyzji Wykonawczej Komisji z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wspólnych specyfikacji rejestru infrastruktury kolejowej i uchylającej decyzję wykonawczą 2011/633/UE.  Wcześniej muszą jednak wystąpić do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z wnioskiem o nadanie uprawnień dostępu do aplikacji RINF-PL. Warunki uzyskania dostępu i prowadzenia rejestru RINF zostały opisane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej.

Aplikacja dla użytkowników posiadających uprawnienia jest dostepna pod adresem https://rinf.utk.gov.pl/

do góry