Nawigacja

Punkt kompleksowej obsługi OSS

Wnioski dotyczące uzyskania zezwoleń dla pojazdów kolejowych składa się za pośrednictwem Punktu Kompleksowej Obsługi (ang. One Stop Shop, OSS). Jest to narzędzie informatyczne stworzone przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej, przeznaczone do obsługi określonych rodzajów spraw. W OSS składane są wnioski, dokonywana jest ich ocena, a także realizowana jest komunikacja z wnioskodawcą. Wnioskodawca może również wykorzystywać OSS do podglądu stanu realizacji swojej sprawy. Za pomocą OSS wnioskodawca informowany jest również o wydaniu decyzji, a także ma możliwość złożenia wniosku o jej przegląd (ponowne rozpatrzenie), zgodnie z art. 14 rozporządzenia 2018/763.

W obszarze autoryzacji pojazdów kolejowych OSS wykorzystywany jest wyłącznie do obsługi wniosków o wydanie zezwoleń dla typów pojazdów oraz zezwoleń na wprowadzenie pojazdów do obrotu. Wnioski o wydanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego składa się tradycyjnie

Dostęp do OSS

Aby uzyskać dostęp do OSS konieczne jest posiadanie konta w systemie. W tym celu należy wejść na stronę https://oss.era.europa.eu/ i wybrać opcję "Utwórz konto jako wnioskodawca". Rejestracja wymaga podania imienia, nazwiska, a także adresu e-mail, na który przyjdzie link aktywacyjny.

Do pracy z OSS konieczne jest posiadanie aktualnej wersji przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox. Praca z innymi przeglądarkami może skutkować błędami.

OSS jest dostępny pod adresem https://oss.era.europa.eu/. Przed rozpoczęciem pracy z systemem skorzystaj z wersji testowej, a także zapoznaj się z prezentacjami szkoleniowymi i instrukcją dostępnymi na dole strony.

W przypadku problemów technicznych w korzystaniu z OSS konieczny jest kontakt z obsługą IT w Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.

Informacja o zasadach przetwarzania danych w OSS dostępna jest na stronie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.

Wersja testowa OSS

W celu umożliwienia wnioskodawcom praktycznego zapoznania się z systemem, dostępna jest wersja testowa OSS pod adresem https://oss-uat.test-era.europa.eu/. Korzystając z niej możliwe jest tworzenie fikcyjnych wniosków i przetestowanie wszystkich funkcjonalności systemu. Wersja ta posiada analogiczne funkcjonalności jak środowisko produkcyjne. Z uwagi na ograniczony stopień zabezpieczenia danych w porównaniu do wersji produkcyjnej, korzystając z wersji testowej systemu prosimy używać wyłącznie fikcyjnych dokumentów.

Aby korzystać z wersji testowej OSS konieczna jest odrębna procedura rejestracji, która przebiega analogicznie, jak dla wersji produkcyjnej.

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej organizuje szkolenia z OSS dla wnioskodawców. Szkolenia odbywają się w formie zdalnej. Informacje o warunkach udziału i terminach dostępne są na stronie Agencji.

do góry