Nawigacja

Jednostki notyfikowane

Wytyczne dla jednostek notyfikowanych

Urząd Transportu Kolejowego opracował zasady służące do realizacji działalności związanej z procesem weryfikacji WE skierowane do jednostek notyfikowanych. Zalecenia te pozwolą na zwiększenie spójności działania jednostek. Spowodują również opracowywanie dokumentacji z przebiegu weryfikacji WE w sposób bardziej przejrzysty i zrozumiały.

Poniżej dostępne są wytyczne Prezesa UTK wydane dla jednostek notyfikowanych w 2019 r. oraz 2020 r.

 

do góry