Nawigacja

Założenia migracji

Założenia migracji dla części przytorowej

W latach 2018-2023 do prowadzenia ruchu nadal będzie wykorzystywany system łączności analogowej. Budowa infrastruktury ERTMS/GSM-R na sieci kolejowej PKP PLK powinna się zakończyć w 2023 r. Wtedy nastąpi migracja do systemu GSM-R w formule tzw. „Dnia Zero”. W wyznaczonym przez zarządcę infrastruktury dniu nastąpi wyłączenie łączności analogowej i rozpocznie się prowadzenie ruchu jedynie przy wykorzystaniu łączności cyfrowej. O dokładnej dacie zarządca powiadomi przewoźników kolejowych przynajmniej z półrocznym wyprzedzeniem.

Na wytypowanej przez PKP PLK S.A. linii kolejowej wyposażonej w system ETCS prowadzona zostanie eksploatacja obserwowana systemu GSM-R. Jej celem jest zebranie doświadczeń, które posłużą do przygotowania sprawnej i bezpiecznej migracji z systemu VHF 150 MHz do GSM-R.

Założenia migracji dla części pokładowej

Obecnie urządzenia radiowe w standardzie GSM-R są zainstalowane na niespełna 6% pojazdów trakcyjnych. Konieczne jest przyspieszenie procesu wdrażania GSM-R. Od 1 stycznia 2019 r. wszystkie nowe, odnawiane i modernizowane pojazdy trakcyjne (lokomotywy oraz elektryczne i spalinowe zespoły trakcyjne) muszą być wyposażane w urządzenia pokładowe systemu GSM-R.

Na wyznaczonych przez PKP PLK liniach, na których będzie prowadzona eksploatacja obserwowana systemu GSM-R, poruszać się będą mogły wyłącznie pojazdy wyposażone w pokładowe urządzenia radiołączności cyfrowej. Pozostałe pojazdy muszą do „Dnia Zero” zostać wyposażone w urządzenia GSM-R. Nie dotyczy to jednak pojazdów, które mają być eksploatowane wyłącznie tam, gdzie system GSM-R nie będzie wdrażany. Będą to jednak sporadyczne przypadki.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego będzie współpracował z odpowiednimi instytucjami w celu określenia warunków dofinansowania montażu urządzeń pokładowych systemu GSM-R.

do góry