Nawigacja

GSM-R

Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej GSM-R to kolejowa odmiana cyfrowej łączności komórkowej GSM przeznaczona do transmisji danych wykorzystywanych jako nośnik danych dla systemu ETCS i systemów dyspozytorskich oraz do zapewnienia komunikacji głosowej z maszynistą.

Minister Infrastruktury przyjął i przekazał do Komisji Europejskiej Suplement do Krajowego planu wdrażania technicznej specyfikacji interoperacyjności „Sterowanie”. Dokument zawiera harmonogram migracji z analogowego systemu VHF 150 MHz do cyfrowego GSM-R. Jest to jeden z elementów wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Na system ten składają się łączność GSM-R oraz sygnalizacja kabinowa ETCS. W Polsce do 2030 r. planowane jest osiągnięcie pełnej funkcjonalności ERTMS na głównych liniach kolejowych (sieć bazowa TEN-T).

Proces przechodzenia z systemu VHF 150 MHz do systemu GSM-R powinien zostać zakończony najpóźniej do końca 2024 roku. Od 1 stycznia 2025 r. łączność w paśmie 150 MHz zostanie zachowana jedynie w pracy manewrowej oraz w niektórych sieciach zarządców infrastruktury, innych niż PKP PLK S.A.

Wdrożenie systemu GSM-R na polskiej sieci kolejowej stanowić będzie znaczący krok do osiągnięcia najwyższego standardu interoperacyjności ogólnoeuropejskiego systemu kolejowego. Do najważniejszych korzyści wdrożenia systemu GSM-R zaliczyć można znaczną poprawę bezpieczeństwa, jakości łączności głosowej oraz zapewnienie transmisji danych na potrzeby ETCS poziomu 2.

Wszelkie informacje dotyczące wdrażania systemu GSM-R na polskiej sieci kolejowej będą na bieżąco aktualizowane, w związku z czym zachęcamy do śledzenia strony internetowej Urzędu Transportu Kolejowego, a także w przypadku pojawiających się wątpliwości lub pytań do bezpośredniego kontaktu z Departamentem Techniki i Wyrobów (e-mail: utk@utk.gov.pl).

„Stanowisko Prezesa UTK w sprawie eksploatacji na polskiej sieci kolejowej pokładowego systemu ETCS poziom 2 z aktywnymi kartami SIM wydanymi przez zarządców infrastruktury z innych państw członkowskich Unii Europejskiej”

do góry